Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-

2016-09-22

Pierwsza wyróżniająca ocena dla kierunku kształcenia na PŁ

 

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA) bardzo wysoko oceniła kierunek inżynieria materiałowa na Wydziale Mechanicznym PŁ, na studiach pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Zespół Oceniający przyznał kierunkowi ocenę wyróżniającą na pięć lat.

Władze uczelni i wydziału bardzo cieszą się z wysokiej oceny. Świadczy ona o ponadstandardowym wypełnianiu kryteriów, które podlegają weryfikacji. Obecnie jest to jedyna ocena wyróżniającąwśród wszystkich uczelni w Polsce prowadzących kierunek studiów inżynieria materiałowa.

 

 

Komisja bardzo wysoko oceniła jakość kształcenia. W uzasadnieniu oceny w raporcie Zespołu Oceniającego napisano m.in.: "jednostka dobrze sformułowała koncepcję kształcenia i realizuje program umożliwiający osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Liczba i jakość kadry naukowo-dydaktycznej oraz prowadzone w jednostce badania naukowe zapewniają realizację programu na ocenianym kierunku". Eksperci PKA w szczególny sposób docenili  skuteczny wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, nowoczesne zaplecze laboratoryjne oraz szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

 

To pierwsza ocena wyróżniająca dla kierunku kształcenia prowadzonego na Politechnice Łódzkiej.