WYDZIAŁ MECHANICZNY

KREDYTY DLA STUDENTÓW

A+ / A-

2017-11-22

Zgodnie z nowymi zasadami (rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich i Zarządzenie Rektora z 14 listopada 2017 r. w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Politechniki Łódzkiej ( I,II i III stopnia) na potrzebę wydawania zaświadczeń uprawniających do umorzenia kredytu studenckich) listy najlepszych absolwentów (oddzielnie dla studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w uczelni, w poprzednim roku akademickim) zostaną sporządzone przez Dział Spraw Studenckich w terminie do 10 grudnia, z kolei w terminie do 31 grudnia listy zostaną opublikowane na stronie internetowej PŁ w zakładce studenci/kredyt studencki. Następnie na podstawie ww. list Dział Spraw Studenckich będzie przygotowywał i wydawał zaświadczenia rektora uczelni potwierdzające znalezienie się w grupie najlepszych absolwentów.

 

Absolwenci zainteresowani otrzymaniem zaświadczenia do umorzenia kredytu zgłaszają się do Działu Spraw Studenckich (Łódź, ul. Skorupki 10/12, I piętro, pok.104, Bud.B3) nie wcześniej jednak niż po opublikowaniu list na stronie PŁ. Więcej informacji na temat kredytów studenckich można naleźć na stronie MNiSW.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej.

 

Zarządzenie Nr 45/2017 Rektora Politechniki Łodzkiej z dnia 14 listopada 2017 w sprawie zasad wyłaniania najlepszych absolwentów Politechniki Łódzkiej na potrzebę wydawania zaświadczeń uprawniających do umorzenia kredytu studenckiego - pobierz dokument pdf