WYDZIAŁ MECHANICZNY

STAŁE KOMISJE WYDZIAŁU MECHANICZNEGO NA KADENCJĘ 2016-2020

A+ / A-


Komisja ds. Nauki i Rozwoju
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski
 2. sekretarz: Mariola Karolczak


 3. członkowie: prof. dr hab. inż. Piotr Kula,
 4. dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof nadzw.,
 5. prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik,
 6. prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak,
 7. prof.dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak,
 8. dr hab. inż. Damian Batory, prof. nadz.,
 9. prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz,
 10. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,
 11. dr hab. inż. Marcin Gołąbczak, prof. nadz.,(bez prawa głosu)
 12. dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadzw (bez prawa głosu)

Komisja Budżetowa
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
 2. sekretarz: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak


 3. członkowie: prof. dr hab. inż. Piotr Kula
  dr hab. inż. Witold Pawłowski prof. nadzw.
  dr hab. inż. Damian Batory prof. nadzw.,
 4. prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak
  prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak
  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz

Komisja ds. Tytułów Profesorskich i Stopni doktora habilitowanego
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak


 2. członkowie: - prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki-Lipman
 3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
 4. prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
 5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski
 6. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kozanecki
 7. prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak
 8. prof. dr hab. inż. Piotr Kula
 9. prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski


 10.  

Komisja Nagród i Odznaczeń
 1. przewodniczący: dr hab. inż. Bożena Pietrzyk prof. nadzw.,
 2. sekretarz:  Mariola Karolczak


 3. członkowie:
  dr hab. inż. Barbara Błażejczyk-Okolewska, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Adam Papierski
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
  dr hab. inż. Marcin Gołąbczak prof. nadzw., 4.  

Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów i Stopni Naukowych
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

 2. członkowie:
  prof. dr hab. inż. Maciej Gazicki– Lipman

 3. prof. dr hab. inż. Przemysław Perlikowski

 4. dr hab. inż. Artur Gutkowski

 5. dr hab. inż. Jerzy Mrozowski

 6. dr hab. inż. Andrzej Kosucki

 7. dr hab. inż. Jacek GrabarczykKomisja ds. Wydawniczych
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak

  członkowie:
 2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski
 3. dr inż. Anna Jach

Komisja Likwidacyjna
 1. przewodniczący : dr hab. inż. Andrzej Kosucki
  sekretarz: Marzena Trocińska

 2. członkowie :
 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak
  dr hab. inż. Konrad Dybowski prof nadzw.


Wydziałowa Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
 1. przewodniczący: dr inż. Małgorzata Sikora


  członkowie:
 2. dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadzw
 3. dr hab. inż. Aleksander Olczyk
 4. dr hab. inż. Radosław Mania, prof. nadzw.,
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Marynowski,
  dr inż. Wojciech Stachurski,
  dr inż. Dariusz Grzelczyk,
  dr inż. Rafał Kaczorowski,
  dr inż. Grzegorz Mitukiewicz,
  mgr Jolanta Niedzielska
 5. Patryk Urbaniak (student)
  Paulina Krzysztofik (studentka),
  mgr inż.Anna Laska- Leśniewicz (doktorantka), Małgorzata Skomiał (Biuro Karier PŁ ) bez prawa głosu.

 6. .
Wydziałowa Komisja Oceny Jakości Kształcenia
 1. przewodniczący: dr inż. Mariusz Smoczyński


  członkowie:
 2. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. nadzw.,
  dr inż. Anna Jach
  dr inż. Tomasz Pałczyński
  dr inż. Piotr Zgórniak
  Paulina Krzysztofik (studentka) mgr inż. Paulina Przybyszewska(doktorantka)


 3. .
Komisja Programowa ds. Studiów Doktoranckich
 1. przewodniczący: dr hab. inż. Grzegorz Gumienny prof. nadzw.,


 2. członkowie:
 3. dr hab. inż. Artur Gutkowski
  prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
  dr hab. inż. Hieronim Szymanowski prof. nadzw.
  mgr inż. Paweł Adamski (doktorant)


 4.  

Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik
  sekretarz: dr inż. Anna Jach

 2. Przewodniczący egzaminu dyplomowego dla programu kształcenia MiBM dr hab. inż Radosław Mania prof. nadzw.,

  Przewodniczący egzaminu dyplomowego dla programu kształcenia ME&ACS i AM
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik

  Sekretarz egzaminu dyplomowego dr inż Łukasz Borkowski dla prac w jednostkach I10, K12, K13, K16

  Sekretarz egzaminu dyplomowego dr inż Robert Święcik dla prac w jednostkach I7, I8, K111, K17

  członkowie:
  dr hab. inż. Witold Pawłowski prof. nadzw.
  dr hab. inż. Barbara Błażejczyk - Okolewska
  dr hab. inż. Andrzej Kusocki
  dr inż. Jacek Świniarski
  dr inż. Sergiusz Zakrzewski
  Aleksandra Barylska (studentka)


Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Inżynieria Materiałowa
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Piotr Kula
  sekretarz: dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadzw.

  członkowie: prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski
  prof. dr hab. inż. Leszek Klimek
  dr hab. inż. Hieronim Szymanowski, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Konrad Dybowski, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Jacek Grabarczyk
 2. dr hab. inż. Łukasz Kołodziejczyk
 3. dr inż. Radomir Atraszkiewicz
  dr inż. Sebastian Miszczak

 4. Szymon Stachlewski ( student)


Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Automatyka i Robotyka
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Leszek Podsędkowski
  sekretarz: dr inż. Agnieszka Kobierska

  członkowie:
 2. prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz
  dr hab. inż. Witold Pawłowski, prof. nadzw.
  dr hab. inż. Radosław Mania, prof. nadzw.
  dr inż. Łukasz Frącczak
  dr inż. Paweł Żak
  dr hab. inż. Grzegorz Kudra, prof nadzw.
  dr hab. inż. Paweł Olejnik, prof.nadzw.
  dr inż. Bartłomiej Zagrodny
  dr inż. Piotr Zawiasa
  Patryk Urbaniak ( student)
Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Inżynieria Produkcji
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pacyniak,
  sekretarz: dr inż. Rafał Kaczorowski


 2. członkowie:
 3. prof. dr hab. inż. Maria Kotełko
  dr hab. inż. Marcin Gołąbczak prof. nadzw.,
  dr hab. inż. Bogusław Pisarek
  dr hab. inż. Cezary Rapiejko
  dr inż. Ryszard Dębkowski
  dr Dorota Bartochowska
  Paulina Krzysztofik r( studentka)Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Mechatronika
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz,
  sekretarz: dr inż. Dariusz Grzelczyk

  członkowie:

  prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Marynowski
  dr. inż. Łukasz Stawiński
  dr hab. inż. Grzegorz Kudra prof. nadzw.,
  dr inż. Grzegorz Wasilewski
  dr inż. Michał Ludwicki
  dr inż. Adam Gołaszewski
  dr inż. Krzysztof Surmiński
  dr Bartłomiej Zagrodny
  Sebastian Brochocki (student)


Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Energetyka
 1. przewodniczący: dr hab inż. Aleksander Olczyk
  zastępca przewodniczącego: dr hab inż Paweł Rózga (W2)

  sekretarz: dr inż. Tomasz Wajman

  członkowie:
 2. prof. dr hab. inż. Elżbieta Leśniewska - Komęza (W-2)
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, dr hab. inż. Artur Gutkowski
  prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski (W-2)
  dr inż. Krzysztof Sobczak
  dr inż. Jakub Łagodziński
  dr inż. Janusz Buchta, (W-2)
  dr inż. Tomasz Kotlicki (W-2)
  dr inż. Mariusz Pawlak (W-2)
  Mariusz Szymankiewicz (student W-2)
  Damian Kądrowski (student)Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Transport
 1. przewodniczący: prof. dr hab. inż. Jan Anuszczyk (W-2)
  z-ca Przewodniczącego dr hab. inż. Damian Batory prof. nadzw.,
  sekretarz: dr inż. Tomasz Szydłowski


  członkowie:
  prof. dr hab. inż. Krzysztof Czołczyński
  prof. dr hab. inż. Piotr Borowski (W-2)
  dr hab. inż. Bogdan Warda
  dr inż. Mariusz Smoczyński,
  dr inż. Marek Woźniak,
  dr inż. Sławomir Barański, (W-2)
  dr inż. Piotr Błaszczyk, (W-2)
  Patrycja Gościniak (studentka W2)
  Monika Jagodzińska (studentka)Komisja Dydaktyczna ds. kierunku Inżynieria Kosmiczna
 1. przewodniczący: dr hab. inż. Bożena Pietrzyk prof. nadzw.,
  sekretarz: dr hab. inż. Damian Obidowski

  członkowie:

  dr hab inż Damian Batory prof. nadzw.,
  dr hab. inż. Grzegorz Granosik (W-2)
  prof. dr hab. inż. Lidia Gębicka (W-3)
  dr inż. Radosław Wach (W-3)
  dr inż. Rafał Ledzion (W-7)
  dr hab. inż. Robert Strzała (W-7)
  Zuzanna Janduła (studentka)Komisja Stypendialno-grantowa z Funduszu Młodych Naukowców Wydziału Mechanicznego
 1. przewodniczący: prof dr hab. inż. Piotr Niedzielski
 2. sekretarz : mgr Jolanta Niedzielska
  członkowie: dr hab. inż. Grzegorz Gumienny, prof nadzw.
  prof dr hab inż Jan Awrajcewicz
  dr hab inż Artur Gutkowski
  prof dr hab inż Hieronim Szymanowski
  mgr inż. Barbara Kurowska (doktorantka)
  oraz przedstawiciele związków zawodowych z głosem doradczym :
  dr hab. inż. Jacek Sawicki prof. nadzw.,
  dr hab inż. Marcin Gołąbczak prof. nadzw.,
Data wpisu: 2019-05-28