WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-
2014-12-16
foto

III edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców

Stypendia dla młodych naukowców-doktorantów III edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców 2 stycznia 2015 roku rozpoczyna się III edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla młodych naukowców. Beneficjentami konkursu są doktoranci, realizujący innowacyjne projekty naukowo-badawcze, których wyniki będą użyteczne dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego województwa łódzkiego. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 2 stycznia do 3 lutego 2015 roku.

więcej

2014-10-27

X jubileuszowa edycja Akademickich Targów Pracy

Miło nam poinformować, że ruszają zgłoszenia Wystawców kolejnej edycji Akademickich Targów Pracy. Serdecznie zapraszamy wszystkich stałych bywalców oraz zachęcamy nowych do zapoznania się ze szczegółową ofertą uczestnictwa w jubileuszowej X edycji Akademickich Targów Pracy.

więcej

2014-10-21

Stypendia Fundacji Crescendum Est-Polonia

Konkurs skierowany jest do wybitnie uzdolnionych studentów i młodych pracowników naukowych pragnącym realizować swoje marzenia edukacyjne poprzez podjęcie studiów/badań w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie.

więcej
2014-10-19

Informacja o niezbędnych działaniach w przypadku podejrzenia o zagrożeniu wirusem Ebola

Na prośbę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, w załączeniu przekazujemy informacje i formularze przeznaczone dla studentów i pracowników naszej Uczelni, w szczególności tych, którzy podróżując po świecie mogli się zetknąć z wirusem Ebola.

więcej
2014-10-03

WikiProjekt Politechnika Łódzka

Zapraszamy pracowników, doktorantów oraz studentów Politechniki Łódzkiej do przyłączenia się do „WikiProjektu - Politechnika Łódzka” i współtworzenia Wikipedii.

Celem projektu jest utworzenie profesjonalnej i jak najpełniejszej wizytówki naszej Uczelni obejmującej informacje dotyczące historii Uczelni, jej poszczególnych jednostek, biografii wybitnych pracowników i absolwentów.

więcej

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2014-11-26

Przemysław Łaziński i Jarosław Goszczak

to tegoroczni laureaci Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym XIV edycja: rok akademicki 2012/2013.

więcej
2014-11-07

Robotycy z PŁ docenieni przez Ministra Stanisława Kozieja

Zespół naukowców z Instytutu Automatyki, Zakładu Sterowania Robotów z Politechniki Łódzkiej pod kierunkiem dr hab. Grzegorza Granosika, na zaproszenie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w BBN, uczestniczył w spotkaniu z najlepszymi w Polsce, młodymi konstruktorami pojazdów bezzałogowych.

więcej
2014-07-02

Dalkia nagrodziła studentkę

Ewa Wojtarkowska autorka pracy „Analiza wariantów modernizacji elektrociepłowni średniej mocy z zastosowaniem silników gazowych” napisanej i obronionej w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ pod kierunkiem dr inż. Jakuba Łagodzińskiego została laureatką konkursu DALKI.

więcej
2014-07-01

Dr inż. Mariusz Susik laureatem Konkursu o Nagrodę Siemensa

Poznaliśmy już laureatów Konkursu o Nagrodę Siemensa. Nagrodę za pracę doktorską otrzymał dr inż. Mariusz Susik, adiunkt w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej.

więcej
2014-05-01

Nagrody dla studenckich projektów

Studenckie Koła Naukowe: Miłośników Motoryzacji, Robotyki SKaNeR oraz Młodych Mikroelektroników zwyciężyły w konkursie dla Kół Naukowych PŁ organizowanym w ramach programu Santander Universitades.

więcej
2014-03-05

Kamil Kanas ustanowił nowy rekord juniorów

Sukces studenta wydziału mechanicznego p. Kamil Kanas aktualny Mistrz Świata Juniorów w trójboju siłowym z Pragi.

2013-10-13 więcej

Trzech absolwentów Wydziału Mechanicznego wyróżnionych w Ogólnopolskimwięcej Konkursie Stowarzyszenia Mechaników i Inżynierów Polskich

 

więcej
2010-02-14

Robot sprawdza szkodliwość palenia tytoniu

Robota na zlecenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykonali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Robotyków, działającego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

Komunikaty dziekanatu

2014-11-25

Wnioski studentów o stypendium socjalne złożone po 15.11.2014 r

Wnioski Studentów o stypendium socjalne, złożone po 15.11.2014 r. zostaną rozpatrzone przez Komisję Stypendialną i przeznaczone do wypłaty w styczniu 2015 r. z wyrównaniem od listopada.

O odbiorze decyzji Dziekanat powiadomi studentów poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Wydziału.

2014-11-25

Informacja dla studentów, którzy ubiegali się o stypendia socjalne

Studenci, którzy ubiegali się o stypendia socjalne odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 1.12.2014 r. do 8.12.2014 r. aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego celem wypłat stypendiów.

WAŻNE ! Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu. Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu.

2014-10-30

Odbiór decyzji dotyczących zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej I rok

Doktoranci I roku odbierają obowiązkowo decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209

2014-10-23

Odbiór decyzji dotyczących stypendium doktoranckiego I rok

Doktoranci I roku odbierają obowiązkowo decyzje administracyjne (stypendia doktoranckie) w dziekanacie, pokój 209

2014-10-14

Szkolenie Biblioteczne

"Szkolenie biblioteczne" jest przedmiotem obowiązkowym dla 1. roku studiów I oraz II stopnia Politechniki Łódzkiej, zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

więcej

2014-10-01

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA

2014-09-02

Ubezpieczenie OC i NNW na rok akademicki 2014/15.

Pełna oferta ubezpieczenia OC i NNW na rok akademicki 2014/15.

więcej
2014-06-05

Informacja dotycząca faktur za studia niestacjonarne

Informuję, że faktury za studia niestacjonarne wystawiane są po zakończeniu danego semestru , na pisemny wniosek studenta zgodnie z załączonym wzorem.

.
.
.