WYDZIAŁ MECHANICZNY

AKTUALNOŚCI

A+ / A-
2014-09-23

VII edycja Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki.

 

więcej
2014-09-16

Autobus o napędzie elektrycznym można oglądać na PŁ

Naukowcy z Katedry Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn Politechniki Łódzkiej są współautorami prototypu miejskiego autobusu o napędzie elektrycznym. Do realizacji projektu powołano konsorcjum w skład którego weszły AMZ Kutno i PŁ.

Pojazd został wykonany w ramach projektu dofinansowywanego z budżetu Unii Europejskiej. Można będzie go podziwiać przez dwa tygodnie na kampusie A, przy ul. Żeromskiego 116

2014-09-11

Uroczysta inauguracja

30 września na Politechnice Łódzkiej zostanie zainaugurowany jubileuszowy, siedemdziesiąty rok działalności Uczelni. Uroczystość otwierająca rok akademicki 2014/2015 odbędzie się w audytorium im. A.Sołtana przy ul. Stefanowskiego 1/15 o godz. 11.00.

Wykład inauguracyjny "Nauka a przemysł" wygłosi Jacek Kaczorowski - prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. W załączeniu zaproszenie.

więcej
2014-07-04

Konkurs o Nagrodę ABB - Edycja 2014/2015

Do 15 listopada 2014 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez koncern ABB. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku polskim lub angielskim. Nagroda główna wynosi 30 000 zł.

więcej
2014-06-24

Airbus czeka na „Pomysły z polotem”

Airbus ogłasza rozpoczęcie czwartej edycji konkursu „Pomysły z polotem” (Fly Your Ideas), aby zachęcić kolejne pokolenie studentów do kreatywnej pracy koncepcyjnej i współudziału w tworzeniu nowych norm dla podróży lotniczych.

więcej
2014-06-05

Kolejny transfer badań mechaników do przemysłu

Transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych do przemysłu to główny cel porozumienia, które zostanie zawarte pomiędzy Wydziałem Mechanicznym oraz Fabryką Osi Napędowych–SKB,

polską firmą produkcyjno–badawczo–rozwojową z ponad 100-letnią tradycją.

więcej
2014-05-20

Urząd Patentowy RP ogłasza XII edycję konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską, oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską 2014.

więcej
ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Wydział Mechaniczny

Nasze sukcesy

2014-07-02

Dalkia nagrodziła studentkę

Ewa Wojtarkowska autorka pracy „Analiza wariantów modernizacji elektrociepłowni średniej mocy z zastosowaniem silników gazowych” napisanej i obronionej w Instytucie Maszyn Przepływowych PŁ pod kierunkiem dr inż. Jakuba Łagodzińskiego została laureatką konkursu DALKI.

więcej
2014-07-01

Dr inż. Mariusz Susik laureatem Konkursu o Nagrodę Siemensa

Poznaliśmy już laureatów Konkursu o Nagrodę Siemensa. Nagrodę za pracę doktorską otrzymał dr inż. Mariusz Susik, adiunkt w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej.

więcej
2014-05-01

Nagrody dla studenckich projektów

Studenckie Koła Naukowe: Miłośników Motoryzacji, Robotyki SKaNeR oraz Młodych Mikroelektroników zwyciężyły w konkursie dla Kół Naukowych PŁ organizowanym w ramach programu Santander Universitades.

więcej
2014-03-05

Kamil Kanas ustanowił nowy rekord juniorów

Sukces studenta wydziału mechanicznego p. Kamil Kanas aktualny Mistrz Świata Juniorów w trójboju siłowym z Pragi.

2010-02-14

Robot sprawdza szkodliwość palenia tytoniu

Robota na zlecenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego wykonali członkowie Studenckiego Koła Naukowego Robotyków, działającego na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej.

więcej

Komunikaty dziekanatu

2014-09-26

Semestr 1 studia stacjonarne II stopnia r.ak.2014/15

Uroczystość immatrykulacji odbędzie się dnia 30.09.2014 roku (wtorek) o godz. 12:15 w aud. 1M01, budynek A-22. Obecność obowiązkowa. Zajęcia rozpoczynają się wg planu dnia 29.09.2014 r.

2014-09-26

Listy osób przyjętych na studia II stopnia

Automatyka i Robotyka pdf

Inżynieria Materiałowa pdf

Mechanika i Budowa Maszynpdf

 

2014-09-25

Lista osób przyjętych na studia doktoranckie - pdf

2014-09-24

W dniu 26 września (piątek) Dziekanat nieczynny (Inauguracja roku akademickiego 2014/15).

2014-09-23

Godziny dziekańskie

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 września br (poniedziałek) pomiędzy godz. 8.00-15.00 Dziekan Wydziału Mechanicznego ogłasza godziny dziekańskie

wyłącznie dla studentów I -go roku oraz zajęć odbywających się w audytoriach: 1M01, 1M02, 4M01, 4M02 oraz sali 109 w Fabryce Inżynierów.

2014-09-22

Jak uzyskać pomoc materialną - przewodnik dla studentów

więcej

2014-09-15

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne

 

Komunikat w sprawie zasad pobierania opłat

więcej

Komunikat w sprawie obliczania obniżonych opłat

więcej

2014-09-02

Ubezpieczenie OC i NNW na rok akademicki 2014/15.

Pełna oferta ubezpieczenia OC i NNW na rok akademicki 2014/15.

więcej
2014-07-22

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów, które złożyły wszystkie wymagane podczas procesu rekrutacji dokumenty nie dostarczają dodatkowych dokumentów, nie potwierdzają chęci podjęcia studiów, na kierunku , na który zostali zakwalifikowani. Każda osoba przyjęta na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/15 otrzyma pocztą zawiadomienie o przyjęciu zawierające wszystkie informacje dotyczące rozpoczęcia roku akademickiego.

Lista osób przyjętych na studia stacjonarne w roku akademickim 2014/2015.

więcej

Lista osób przyjętych na studia niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015

więcej

2014-07-22

Lista osób nieprzyjętych na studia w roku akademickim 2014/2015

więcej

2014-07-11

Wnioski o Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów.

Termin składania wniosków w dziekanacie - do 25.09.2014 r. Wszystkie procedury dotyczące składania i opiniowania wniosków, druki wniosków, komunikaty Prorektora ds. Edukacji dostępne na stronie: p.lodz.pl w zakładce Pomoc Materialna

2014-06-05

Informacja dotycząca faktur za studia niestacjonarne

Informuję, że faktury za studia niestacjonarne wystawiane są po zakończeniu danego semestru , na pisemny wniosek studenta zgodnie z załączonym wzorem.

.
.
.