WYDZIAŁ MECHANICZNY

Formularze podań

A+ / A-

 Rejestracja warunkowa
Wniosek o ustalenie obniżonej opłaty za usługi edukacyjne świadczone przez Politechnikę Łódzką
Wniosek o skreślenie z powodu rezygnacji
Zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania i zameldowania
Podanie o przedłużenie terminu pracy dyplomowej oraz powtarzanie sem. dyplomowego
Zwrotu nadpłaty
Podanie o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej
Podanie o wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta
Pierwsza strona pracy dyplomowej - inżynierska
Pierwsza strona pracy dyplomowej - magisterska
Protokół hospitacji systemowej zajęć dydaktycznych

Data wpisu 14.02.2020r