WYDZIAŁ MECHANICZNY

FORMULARZE

A+ / A-

 • Szkolenie BHP - wstępne dla studentów I roku - prezentacja

 • Formularz dot. : zwrotu nadpłaty

 • Formularz dot. : zmiany kierunku studiów lub uczelni

 • Formularz dot. : wydania duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej

 • Formularz dot. : wydania duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta

 • Formularz dot. : rezygnacji - nowy

 • Formularz dot. : rejestracji warunkowej

 • Formularz dot. : urlopu dziekańskiego

 • Formularz dot. : urlopu okolicznościowego

 • Formularz dot. : rejestracji po urlopie

 • Formularz dot. : egzaminu komisyjnego

 • Formularz dot. : przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej

 • Formularz dot. : wznowienia studiów

 • Formularz dot. : powtarzania semestru po wznowieniu studiów poprzez złożenie egz. sprawdz.

 • Formularz dot. : powtarzania semestru dyplomowego

 • Formularz dot. : indywidualnej organizacji studiów

 • Formularz dot. : indywidualnego planu studiów

 • Formularz dot. : awansu

 • Formularz dot. : przedmiotów ponadprogramowych

 • Formularz dot. : osiągnięć do suplementu

 • Formularz dot. : nadania statusu poufności Pracy Dyplomowej

 • Formularz dot. : czysty blankiet

 • Formularz dot. : ustalenia obniżonej opłaty

 • Oświadczenie : Kandydata na studia stacjonarne lub studenta przenoszącego się z innej uczelni, o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów, na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

 • Oświadczenie : o miejscu zameldowania i zamieszkania

 • Pierwsza strona pracy dyplomowej - inżynierska

 • Pierwsza strona pracy dyplomowej - magisterska

 • Protokół hospitacji systemowej zajęć dydaktycznych

 • Data wpisu 12.06.2017r