WYDZIAŁ MECHANICZNY

DZIEKANAT

A+ / A-

Dziekanat Wydziału Mechanicznego mieści się w budynku A 22 na II piętrze.

Przyjmuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w poniżej podanych terminach :

Poniedziałek

11.00 - 14.00

Wtorek

11.00 - 14.00

Środa

11.00 - 14.00

Czwartek

11.00 - 14.00

Piątek

nieczynne

Dodatkowo studia niestacjonarne

Czwartek

15.00 - 17.00

Sobota zjazdowa

10.00 - 13.00

 

UWAGA !

W godzinach przyjęć studentów mogą występować utrudnienia

w połączeniu telefonicznym z pracownikami dziekanatu.

 Kierownik Dziekanatu 
 1. mgr Milena Domosławska

  Sprawy finansowe
  Pokój nr 213, tel. 42 631 22 02,
  e-mail: milena.domoslawska@p.lodz.pl


Sekretariat Dziekanatu 
 1. mgr Beata Myszkorowska


  Pokój nr 213, tel. 42 631 22 02,
  e-mail: w-1@adm.p.lodz.pl


Sprawy naukowe
 1. Mariola Karolczak

  Pokój nr 212, tel. 42 631 22 12
  e-mail: mariola.karolczak@p.lodz.pl,

Zamówienia publiczne


 1. Pokój nr 207, fax. 42 631 27 02

  zp.w1@info.p.lodz.pl

Studia doktoranckie, pomoc materialna -studia stacjonarne
 1. mgr Gabriela Stasiak

  Pokój nr 209, tel. 42 631 22 04 (do 11.00 i po 14.00)
  e-mail:gabriela.stasiak@p.lodz.pl

Studia niestacjonarne
 1. Urszula Kaszubska

  Pokój nr 209, tel. 42 631 22 04 (do 11.00 i po 14.00)
  e-mail: urszula.kaszubska@p.lodz.pl

Studia stacjonarne I-go stopnia rok I i II
 1. Agnieszka Olechowska

  Pokój nr 210, tel. 42 631 22 00 (do 11.00 i po 14.00)
  e-mail: agnieszka.olechowska@p.lodz.pl

Dyplomy, absolwenci, międzynarodowa wymiana studentów, praktyki-studia stacjonarne i niestacjonarne, praktyki zagraniczne, legitymacje, badania lekarskie
 1. mgr Monika Kartasińska

  Pokój nr 210, tel. 42 631 22 00 (do 11.00 i po 14.00) ,
  e-mail: monika.kartasinska@p.lodz.pl

Studia stacjonarne I stopnia III i IV i studia II stopnia, kredyty studenckie, nagrody, konkursy
 1. Beata Pańczak

  Pokój nr 215, tel. 42 631 22 03 (do 11.00 i po 14.00)
  e-mail: beata.panczak@p.lodz.pl

Programy studiów
 1. mgr Jolanta Niedzielska

  Pokój nr 205, tel. 42 631 22 01
  e-mail: jolanta.niedzielska@p.lodz.pl

Informatyk Dziekanatu
 1. Przemysław Borowski
 2. Pokój 206, tel. 42 631 23 10 e-mail: przemyslaw.borowski@p.lodz.pl
Plany zajęć, strona internetowa Wydziału i FB.

 1. inż. Agnieszka Wróblewska -Strzałkowska
  Pokój 206, tel. 42 631 23 10 e-mail: agnieszka.wroblewska-strzalkowska@p.lodz.pl
Zespół do spraw techniczno-gospodarczych
 1. Administrator budynków

  mgr inż. Michał Witaszewski /kierujący zespołem  technicznym/ michal.witaszewski@p.lodz.pl Pokój nr 122, bud A 18 tel. 42 631 30 26  mgr Tadeusz Wielichowski /kierujący zespołem gospodarczym /

  Pokój nr 7, budynek A22, tel. 42 631 27 00 ,
  e-mail: tadeusz.wielichowski@p.lodz.pl

 2. Konserwacja budynków

  Mieczysław Dłużny / Pracownik techniczny/

  Pokój nr 8,  budynek A22, tel. 42 631 23 17

Obsługa audiowizualna sal dydaktycznych, uroczystości wydziałowe,
rezerwacja audytoriów i sal ogólnowydziałowych.
 1. mgr Piotr Dłużny / Pracownik techniczny/

  Pokój nr 27, budynek A19, tel. 42 631 22 13 oraz 512-439-840 ,
  e-mail: piotr.dluzny@p.lodz.pl

Obsługa budynku "Fabryka Inżynierów XXI wieku"
 1. Pokój nr 122, bud A 18 tel. 42 631 30 26

  Zenon Raszewski /Pracownik techniczny/
  mgr inż. Michał Witaszewski /Specjalista elektryk/ michal.witaszewski@p.lodz.pl
Obsługa sieci w budynku "Fabryka Inżynierów XXI wieku"
 1. Przemysław Borowski
 2. Pokój 206, bud. A 22  tel. 42 631 23 10 e-mail: przemyslaw.borowski@p.lodz.plData wpisu: 2019-07-03