WYDZIAŁ MECHANICZNY

DZIEKANAT W1-D

A+ / A-

Dziekanat Wydziału Mechanicznego mieści się w budynku A 22 na II piętrze.

Przyjmuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w poniżej podanych terminach :

Dzień

Godziny

Poniedziałek

11.00 - 14.00

Wtorek

12.00-15.00.
Dodatkowo dla studiów niestacjonarnych 15.00-17.00

Środa

11.00 - 14.00

Czwartek

8.00 - 12.00

Piątek

nieczynne

Dodatkowo studia niestacjonarne

Sobota zjazdowa

9.00 - 13.00

 

UWAGA !

W godzinach przyjęć studentów mogą występować utrudnienia

w połączeniu telefonicznym z pracownikami dziekanatu.

 Kierownik Dziekanatu 
 1. mgr Milena Domosławska

  Sprawy finansowe
  Pokój nr 207, tel. 42 631 22 02,
  e-mail: milena.domoslawska@p.lodz.pl


Sekretariat Dziekanatu 
 1. mgr Beata Myszkorowska


  Pokój nr 213, tel. 42 631 22 02,
  e-mail: w1w1d@adm.p.lodz.pl


Sprawy naukowe
 1. Mariola Karolczak

  Pokój nr 212, tel. 42 631 22 12
  e-mail: mariola.karolczak@p.lodz.pl,

Sprawy naukowe, programy Erasmus+
 1. mgr Monika Kartasińska

  Pokój nr 213, tel. 42 631 27 01 (do 11.00 i po 13.00) ,
  e-mail: monika.kartasinska@p.lodz.pl


Zamówienia publiczne

 1. mgr Karolina Kozarzewska
  Pokój nr 208, tel. 42 631 22 11, fax. 42 631 27 02

  zp.w1@info.p.lodz.pl

Studia doktoranckie, pomoc materialna, promocja Wydziału.
 1. mgr Gabriela Stasiak

  Pokój nr 209, tel. 42 631 22 04 (do 11.00 i po 13.00)
  e-mail:gabriela.stasiak@p.lodz.pl

Studia stacjonarne I-go stopnia rok I i II, studia niestarcjonarne I-go stopnia.
 1. Agnieszka Olechowska

  Pokój nr 210, tel. 42 631 22 00 (do 11.00 i po 14.00)
  e-mail: agnieszka.olechowska@p.lodz.pl

Absolwenci, praktyki-studia stacjonarne i niestacjonarne, legitymacje, badania lekarskie
 1. mgr Malwina Łuczak

  Pokój nr 7, tel. 42 631 27 00
  e-mail: malwina.luczak@p.lodz.pl

Studia stacjonarne I stopnia rok III i IV, studia II stopnia, kredyty studenckie, nagrody, konkursy
 1. Beata Pańczak

  Pokój nr 215, tel. 42 631 22 03 (do 11.00 i po 13.00)
  e-mail: beata.panczak@p.lodz.pl

Plany zajęć i programy studiów
 1. mgr Jolanta Niedzielska

  Pokój nr 205, tel. 42 631 22 01
  e-mail: jolanta.niedzielska@p.lodz.pl

Informatyk Dziekanatu, strona Wydziału.
 1. Przemysław Borowski
 2. Pokój 206, tel. 512 439 819 e-mail: przemyslaw.borowski@p.lodz.pl
Zespół do spraw techniczno-gospodarczych
 1. Kierownik ds. techniczno-gospodarczych

  mgr inż. Michał Witaszewski /kierujący zespołem  technicznym/ michal.witaszewski@p.lodz.pl Pokój nr 122, bud A 18 tel. 42 631 30 26 2. Konserwacja budynków

  Mieczysław Dłużny / Pracownik techniczny/

  Pokój nr 8,  budynek A22, tel. 42 631 23 17

Obsługa audiowizualna sal dydaktycznych, uroczystości wydziałowe,
rezerwacja audytoriów i sal ogólnowydziałowych.
 1. mgr Piotr Dłużny / Pracownik techniczny/

  Pokój nr 27, budynek A19, tel. 42 631 22 13 oraz 512-439-840 ,
  e-mail: piotr.dluzny@p.lodz.pl

Obsługa budynku "Fabryka Inżynierów XXI wieku"
 1. Pokój nr 122, bud A 18 tel. 42 631 30 26

  Zenon Raszewski /Pracownik techniczny/
  mgr inż. Michał Witaszewski /Specjalista elektryk/ michal.witaszewski@p.lodz.pl
Obsługa sieci w budynku "Fabryka Inżynierów XXI wieku"
 1. Przemysław Borowski
 2. Pokój 206, bud. A 22  tel. 42 631 23 10 e-mail: przemyslaw.borowski@p.lodz.plData wpisu: 2021-05-26