Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW

A+ / A-

2016-11-08

Doktoranci I roku,

którzy ubiegali się o stypendia Rektora odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od aby było możliwym wprowadzenie do systemu finansowego celem wypłat stypendiów

WAŻNE ! Stypendia przyznane studentowi wypłacane są dopiero po odbiorze decyzji z dziekanatu. Odbiór decyzji po tym terminie będzie skutkował wypłatą w następnym miesiącu. Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

2016-09-11

Doktorancie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego znajdują się na stronie p.lodz.pl DOKTORANCI - POMOC MATERIALNA. Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI.