Lorem ipsum

Lorem ipsum

WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU DLA DOKTORANTÓW

A+ / A-

2020-04-15

Godziny pracy dziekanatu Wydziału Mechanicznego do 15 maja 2020.

wtorek, środa i czwartek w godzinach : 11.00-13.00,

Prosimy o kontaktowanie się wyłącznie drogą elektroniczną

e-mail: w1w1d@adm.p.lodz.pl

W sprawach studenckich sprawy proszę kierować drogą mailową odpowiednio:
 • Studia stacjonarne I-go stopnia rok I i II
  Agnieszka Olechowska e-mail: agnieszka.olechowska@p.lodz.pl

 • Dyplomy, absolwenci, praktyki-studia stacjonarne i niestacjonarne, legitymacje, badania lekarskie
  mgr Malwina Łuczak e-mail: malwina.luczak@p.lodz.pl

 • Studia stacjonarne I stopnia III i IV i studia II stopnia, kredyty studenckie, nagrody, konkursy
  Beata Pańczak e-mail: beata.panczak@p.lodz.pl

 • Studia niestacjonarne
  Urszula Kaszubska e-mail: urszula.kaszubska@p.lodz.pl

 • Studia doktoranckie, pomoc materialna -studia stacjonarne
  mgr Gabriela Stasiak e-mail:gabriela.stasiak@p.lodz.pl

 • Sprawy naukowe, programy Erasmus+
  mgr Monika Kartasińska , e-mail: monika.kartasinska@p.lodz.pl


 • W sprawach technicznych, dotyczących budynków, oraz awarii

  506-455-834


  2019-09-30

  Godziny obsługiwania studentów i doktorantów przez Sekcję Obsługi Świadczeń Al.Politechniki 3a

  pon. 9:00-11:00, 12:00-14:00

  wt. 9:00-11:00, 12:00-14:00

  śr. nieczynne

  czw. 9:00-11:00, 12:00-14:00

  pt. 9:00-11:00, 12:00-14:00

  Soboty weekendów zjazdowych:

  SOŚ-Al.Politechniki 3a, w godzinach 9:00-13:00 5.10 12.10 26.10 16.11

  SOŚ-Ks.Skorupki 10/12 pok. 103, w godzinach 9:00-13:00 23.11 30.11


  2019-06-25

  Zmiany w świadczeniach pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich rok akademicki 2019/2020

  Regulamin wraz z załącznikami oraz odpowiednie Komunikaty prorektora ds. studenckich dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich znajdują się na stronie PŁ w zakładce Studenci: pomoc materialna dla studentów

  2018-12-21

  UWAGA dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych.

  Od 1 stycznia 2019 r. sprawami ubezpieczeń zdrowotnych w całości zajmuje się Dział Spraw Studenckich, osoby które będą chciały zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię bezpośrednio składają odpowiednie dokumenty w Dziale Spraw Studenckich p.103 bez konieczności potwierdzania ich statusu przez dziekanat.

   

  2018-09-28

  Doktoranci - składanie wniosków o stypendia

   

  Doktoranci składają wnioski o stypendia rektora, projakościowe i doktoranckie w dziekanacie, pokój 209 zgodnie z komunikatem prorektora ds. studenckich.

  Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów znajdują się na stronie p.lodz.pl w odpowiednich zakładkach tematycznych.

  Podana strona jest podstawowym i na bieżąco aktualizowanym źródłem informacji.

  Stypendia doktoranckie

   

  Informacje dotyczące stypendium doktoranckiego zostały umieszczone na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/stypendia-doktorankcie-r-akadem-201718

  Uwaga: ZMIANA Doktoranci wszystkich lat studiów składają wnioski o stypendium doktoranckie za pomocą portalu: webdziekanat.

   

  • Stypendia projakościowe

   

  Informacje dot. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych zostaną umieszczone na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/lista/pomoc-materialna-dla-doktorantow

  Uwaga : ZMIANA w związku z aktualizacją przepisów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doktoranci przyjęci na 1 rok studiów doktoranckich, nie mają prawa do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych

  Uwaga : ZMIANA wszyscy doktoranci generują wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych za pomocą portalu: webdziekanat.

   

  Dotyczy doktorantów którzy będą ubiegali się o przedłużenie studiów

   

  Doktoranci, którzy będą ubiegali się o przedłużenie studiów obowiązani są składać wnioski według opracowanych wzorów zamieszczonych w zakładce:

  DLA DOKTORANTÓW – FORMULARZE DO POBRANIA – PRZEDŁUŻENIE STUDIÓW .

  2016-06-29

  Wnioski o stypendia socjalne

  Doktoranci będą mogli złożyć pierwsze wnioski o stypendia socjalne od miesiąca września w dziekanacie, pokój 209. W terminach należy uwzględnić możliwość rozpatrzenia złożonych wniosków w ciągu miesiąca od ich złożenia. Pozostałe terminy podane zostały w Komunikacie Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 25.05.2016 r. Wszystkie informacje (regulaminy, terminy, komunikaty, wzory wniosków) dotyczące pomocy materialnej dostępne są na stronie p.lodz.pl w zakładce POMOC MATERIALNA. Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI.