Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU DLA DOKTORANTÓW

A+ / A-

2017-12-01

Prodziekan Ds. Studiów Niestacjonarnych i Doktoranckich

Dr hab. inż. Grzegorz Gumienny

Godziny przyjęć:

Środa 13:00-15:00

2017-11-21

Odbiór decyzji – stypendium projakościowe

 

Doktoranci, którzy składali wnioski o stypendia projakościowe odbierają obowiązkowo decyzje stypendialne w dziekanacie, pokój 209.
Sprawę proszę potraktować jako pilną.

 

2017-11-03

Rozpatrzenia wniosków o stypendia projakościowe

 

Rozpatrzenia wniosków o stypendia projakościowe /Rektora dla Doktorantów (wszystkie lata, z wyjątkiem I roku)
Z uwagi na ujawnienie nowych okoliczności w przedmiotowej sprawie rozpatrzenie wniosków zostaje przesunięte najpóźniej do 16.12.2017 r.

 

2017-12-01

Prodziekan Ds. Studiów Niestacjonarnych i Doktoranckich

Dr hab. inż. Grzegorz Gumienny

Godziny przyjęć:

Środa 13:00-15:00

2017-10-18

Dotyczy - stypendia doktoranckie

Doktoranci (wszystkie lata, z wyjątkiem uczestników programu „Doktorat wdrożeniowy”), którzy ubiegali się o stypendia doktoranckie odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209

 

Uczestników programu „Doktorat wdrożeniowy” o odbiorze decyzji Wydział powiadomi w terminie późniejszym, po podpisaniu umowy Ministerstwo-Uczelnia.

Wypłata odbywa się tylko poprzez przelew na konto bankowe.

 

2017-10-12

Przedłużanie elektronicznych legitymacji

Przedłużanie elektronicznych legitymacji doktoranckich rozpocznie się dnia 16. października br.

 

2017-10-01

Osoby przyjęte na studia doktoranckie w celu odbioru elektronicznych legitymacji zgłaszają się z dowodem wpłaty 17 złotych na indywidualne konto bankowe doktoranta –nr konta podany w Zawiadomieniu o przyjęciu na studia doktoranckie.

 

2017-09-28

Odbiór legitymacji

Aby odebrać legitymację należy przedstawić wydrukowany dowód wpłaty za legitymację .

 

2017-09-28

Ubezpieczenia NNW OC

Informacje dotyczące oferty ubezpieczenia NNW OC na rok akademicki 2017/18 - pobierz pdf

Wzór certyfikatu potwierdzającego ubezpieczenie - pobierz pdf

 

 Uzupełniające informacje na stronie Fundacji PŁ: http://fundacja.p.lodz.pl/

 

2017-09-20

Procedury wydawania przez Centrum E-Learningu PŁ w roku akademickim 2017/2018 haseł dostępu.

Pobierz dokument pdf

 

2017-09-15

Lista osób przyjętych na studia doktorackie

Lista osób przyjętych na studia doktoranckie - pobierzpdf

 

2017-08-01

Ogłoszenie VI edycji konkursu o stypendia dla doktorantów.

Ogłoszenie VI edycji konkursu o stypendia dla doktorantów z państw nienależących do Unii Europejskiej, oraz uczestników Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej PŁ z Własnego Funduszu Stypendialnego PŁna rok akademicki 2017/2018.

 

więcej

2017-07-06

Stypendia doktoranckie

 

Informacje dotyczące stypendium doktoranckiego zostały umieszczone na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/stypendia-doktorankcie-r-akadem-201718

Uwaga: ZMIANA Doktoranci wszystkich lat studiów składają wnioski o stypendium doktoranckie za pomocą portalu: webdziekanat.

 

2017-07-06

• Stypendia projakościowe

 

Informacje dot. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych zostaną umieszczone na stronie: https://www.p.lodz.pl/pl/lista/pomoc-materialna-dla-doktorantow

Uwaga : ZMIANA w związku z aktualizacją przepisów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, doktoranci przyjęci na 1 rok studiów doktoranckich, nie mają prawa do otrzymania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych

Uwaga : ZMIANA wszyscy doktoranci generują wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na realizację zadań projakościowych za pomocą portalu: webdziekanat.

 

2017-03-30

Dotyczy doktorantów którzy będą ubiegali się o przedłużenie studiów

 

Doktoranci, którzy będą ubiegali się o przedłużenie studiów obowiązani są składać wnioski według opracowanych wzorów zamieszczonych w zakładce:

DLA DOKTORANTÓW – FORMULARZE DO POBRANIA – PRZEDŁUŻENIE STUDIÓW .

2016-06-29

Wnioski o stypendia socjalne

Doktoranci będą mogli złożyć pierwsze wnioski o stypendia socjalne od miesiąca września w dziekanacie, pokój 209. W terminach należy uwzględnić możliwość rozpatrzenia złożonych wniosków w ciągu miesiąca od ich złożenia. Pozostałe terminy podane zostały w Komunikacie Prorektora ds. Edukacji PŁ z dnia 25.05.2016 r. Wszystkie informacje (regulaminy, terminy, komunikaty, wzory wniosków) dotyczące pomocy materialnej dostępne są na stronie p.lodz.pl w zakładce POMOC MATERIALNA. Podana strona jest PODSTAWOWYM I NA BIEŻĄCO AKTUALIZOWANYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI.

2014-09-29

STUDIA DOKTORANCKIE - WAŻNE

więcej