S
 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

DZIEKANAT - ARCHIWUM

A+ / A-

2017-07-06

Termin składania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów

 

Do dnia 15.09.2017 r. dziekanat Wydziału Mechanicznego, budynek A22, piętro II, pokój 209. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej (na adres gabriela.stasiak@p.lodz.pl) zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi wypełniania wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018. Wszystkie informacje dotyczące stypendium – strona internetowa PŁ p.lodz.pl oraz www.nauka.gov.pl

 

2017-09-05

UWAGA STUDENCI !

W dniu 06 września (środa) pokoje 209, 210 i 215 w Dziekanacie będą nieczynne z powodu spotkania z Prorektorem. Za utrudnienia przepraszamy.

 

2017-08-03

W dniach 07-29.08.2017 pokój 215 nieczynny- urlop. Dokumenty na egzamin dyplomowy będą przyjmowane od dnia 30.08.2017 Sprawy proszę kierować do pokoju 210

 

2017-07-18

 

W miesiącu lipcu 2017 r. godziny przyjęć Pana Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego odbywają się w godzinach 12-13:00 (środa).

W miesiącu sierpień 2017 r. odwołane (urlop).

 

2017-08-11

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 14 sierpnia br., Dziekanat będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

 

2017-07-04

 

Dnia 05.07.2017r.(środa) godziny przyjęć Pana Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych i doktoranckich zostają odwołane.

 

2017-06-19

Zapisy na przedmioty obieralne dla studentów kierunku inżynieria kosmiczna

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl Studenci semestru II studia stacjonarne zapisują się na jeden przedmiot obieralny na semestr III do 30 czerwca 2017 r.

 

2017-06-23

W miesiącach lipiec i sierpień 2017 r. Dziekanat w godzinach 15-17:00 będzie nieczynny.

 

2017-06-05

Dołącz do zespołu Łódzkie House w Brukseli!

Łódzkie House – Regionalne Biuro Województwa Łódzkiego w Brukseli oraz European Projects Association (EPA) poszukują osoby, która dołączy do zespołu od września 2017 w Brukseli na 3-4 miesięczny staż w ramach programu Erasmus+ Praktyki.

więcej

2017-06-09

Zapisy na przedmioty obieralne!!!!

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

 

Studenci semestru VI kierunku Energetyka studia stacjonarne I stopnia oraz niestacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VII do 21 czerwca 2017 r.

 

semestr VII studia stacjonarne – w sumie 8 ECTS za przedmioty obieralne

semestr VII – studia niestacjonarne – w sumie 8 ECTS za przedmioty obieralne .

 

2017-06-09

Zapisy na przedmioty obieralne!!!!

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl
studia stacjonarne I stopnia następujących kierunków

  • mechanika i budowa maszyn,
  • automatyka i robotyka,
  • inżynieria produkcji,
  • mechatronika,
  • transport

Studenci semestru IV studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr V do 21 czerwca 2017 r.

 

studia niestacjonarne I stopnia kierunek

  • mechanika i budowa maszyn

 

Studenci semestru IV studia niestacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr V do 21 czerwca 2017 r. 
Studenci semestru VI studia niestacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VII do 21 czerwca 2017 r.

 

2017-05-26

Szanowni Państwo

 

Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków i lat studiów w dniu 2 czerwca br., od godziny 12:00 - w ramach obchodów "Juwenalia 2017”

 

2017-05- 23

W dniu 24.05.2017 r.(środa) godziny przyjęć Pana Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego odbędą się w godzinach 11-13:00.

 

2017-05- 22

Odwołane godziny przyjęć

W dniu 22.05.2017 r. (poniedziałek) godziny przyjęć Pana Dziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka są odwołanie.

 

2017-05- 16

Odwołane godziny przyjęć

W dniu 17.05.2017 r. (środa) godziny przyjęć Pana Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego są odwołanie.

2017-05-10

Szanowni Państwo

 

Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ ogłasza godziny dziekańskie dla wszystkich kierunków i lat studiów w dniu - 11 maja od godziny 14:00 - w ramach obchodów "Juwenalia 2017”

 

2017-05-09

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że od dnia 9 maja br w Dziekanacie zacznie funkcjonować "Sekretariat" - pok. 213 (II piętro).

 

Serdecznie zapraszamy i prosimy o pozostawianie tam wszystkich dokumentów kierowanych do Dziekanatu.

 

2017-04- 26

Szanowni Państwo,

W dniach 04.05.2017r (czwartek) i 05.05.2017r. (piątek) Dziekanat będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

2017-04- 26

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych

W dniach 04-06.05.2017r. ( czwartek, piątek, sobota) Dziekanat dla studentów studiów niestacjonarnych będzie nieczynny.

Godziny przyjęć w 6.05.2017 r. (sobota) Pana Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego są odwołanie.

 

2017-04- 23

Dyżury Wydziałowej Rady Samorządu.

dyżury -plik do pobrania

2017-04- 20

Szkolenie z prawa w szolnictwie wyższym dla studentów studiów niestacjonarnych

W dniu 22.04.2017 r odbędzie się szkolenie z prawa w szolnictwie wyższym dla studentów studiów niestacjonarnych semestru I stopnia II w godzinach 20-21:00 w aud. 4M01 budynek A20. Obecność obowiązkowa

 

2017-04- 20

WAŻNE !

W dniu 22.04.2017 r. (sobota) godziny przyjęć Pana Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego są odwołanie.

 

2017-04- 20

Godziny dziekańskie

W związku z Akademickimi Targami Pracy Prodziekan ds. Studiów Stacjonarnych, prof. Łukasz Kaczmarek ogłasza w dniu 26.04.2017r. ( środa) od godz. 12.00 do 14.00 godziny dziekańskie dla studentów wszystkich stopni i rodzajów studiów.

 

2017-04- 10

Dodatkowe zajęcia "Statystyka w energetyce" dla studentów studiów niestacjonarnych (odróbka z 4 semestru) będą odbywały się w soboty, 18-20 w sali 101, zjazdy 6-10.

 

2017-04- 12

Na wniosek Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Mechanicznego, ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 13 kwietnia od godziny 12:00 dla studentów wszystkich stopni i rodzajów studiów.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

Dziekan Wydziału Mechanicznego

 

2017-04- 11

W dniu 13.04.2017 r. (czwartek) Dziekanat w godzinach 15-17:00 będzie nieczynny.

 

2017-04-03

Terminy zajęć z wf dla studentów zaocznych

W dniach 23 kwietnia (niedziela) w godz. 8:00 - 10:00 oraz 7 maja (niedziela) w godz. 8:00 - 9:45 odbędą się zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów zaocznych.

 

Proszę o potwierdzenie terminów do p. Małgorzaty Woźniak

Sekretariat Centrum Sportu PŁ

2017-03- 30

Odbiór decyzji – stypendium rektora dla najlepszych studentów - I semestr, II stopień

WAŻNE !

Student może otrzymać wypłatę stypendium dopiero po odbiorze decyzji stypendialnej.

W związku z tym po decyzje STUDENCI, I semestru, II stopnia zgłaszają się do dziekanatu, pokój 209 w dniach 03.04-06.04.2017 r. aby było możliwym wprowadzić dane do systemu finansowego.

Decyzje odebrane po tym terminie będą skutkowały wypłatą w miesiącu późniejszym.

 

2017-03- 30

Odbiór decyzji – stypendium rektora dla najlepszych studentów - I semestr, II stopień

WAŻNE !

Student może otrzymać wypłatę stypendium dopiero po odbiorze decyzji stypendialnej.

W związku z tym po decyzje STUDENCI, I semestru, II stopnia zgłaszają się do dziekanatu, pokój 209 w dniach 03.04-06.04.2017 r. aby było możliwym wprowadzić dane do systemu finansowego.

Decyzje odebrane po tym terminie będą skutkowały wypłatą w miesiącu późniejszym.

 

2017-03- 27

Aktualne na semestr letni rok akad. 2016/17 grupy studenckie semestr 2 i semestr 4.

Semestr 2 - pobierz plik pdf

Semestr 4 - pobierz plik pdf

 

 

2017-03- 29

Zmienione godziny przyjęć Dziekana

W dniu 01.04.2017 r. (sobota) Pan Dziekan dr hab. inż. Grzegorz Gumienny przyjmuje w godzinach 10.00 -11.30.

 

2017-03- 21

Odbiór decyzji – stypendium rektora dla najlepszych studentów – III semestr, II stopień.

WAŻNE ! Student może otrzymać wypłatę stypendium dopiero po odbiorze decyzji stypendialnej.

W związku z tym po decyzje STUDENCI, III semestru, II stopnia zgłaszają się do dziekanatu, pokój 209 w dniach 22.03-7.04.2017 r. aby było możliwym wprowadzić dane do systemu finansowego.

Decyzje odebrane po tym terminie będą skutkowały wypłatą w miesiącu późniejszym.

 

2017-03- 21

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia drugiego stopnia

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować, kopię zachować dla siebie, a oryginał zwrócić do dziekanatu (pok. 210) obowiązkowo do dnia 31.05.2017

 

Niedopełnienie obowiązku przedłożenia ww. orzeczenia może być podstawą do skreślenia z listy studentów z powodu braku postępów w nauce.

 

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

2017-03- 20

Doktoranci semestru 6

Zapraszamy wszystkich doktorantów przystępujących do egzaminu z języka angielskiego w najbliższym semestrze na spotkanie w dniu 23 marca br. z panią Elżbietą Krawczyk egzaminator z ramienia CJ PŁ. Szczegóły w załączniku .

więcej

2017-03- 28

W związku ze szkoleniem w dniu 28.03.2017 r. w godzinach 12.00-13.30 dziekanat, pokój 209 będzie nieczynny. Przepraszamy.

 

2017-03- 14

Szkolenie z elementów prawa w szkolnictwie wyższym

Studia stacjonarne II stopnia semestr 1 rok akad. 2016/17 semestr letni

Szkolenie z elementów prawa w szkolnictwie wyższym odbędzie się w dn. 28.03.2017 r. (wtorek) godz. 12:10 aud. 1M01, bud.A22 (czas szkolenie 1 godzina lekcyjna) Obecność obowiązkowa .

 

2017-03- 14

Dodatkowa immatrykulacja dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia semestr 1 rok akad. 2016/17 semestr letni.

Studia stacjonarne II stopnia semestr 1 rok akad. 2016/17 semestr letni.

Dodatkowa immatrykulacja odbędzie się dnia 16.03.2017 r. (czwartek) o godz. 9:00 w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego pok. 211

 

2017-03-10

Wydawanie elektronicznych legitymacji studenckich osobom przyjętym na II stopień studiów rozpocznie się w poniedziałek 13. marca.

 

2017-03-09

Godziny dziekańskie

 

W dniu 11.03.2017r. pan Dziekan dr hab inż. Grzegorz Gumienny ogłasza godzinę dziekańską od 9.45 do 11.00 dla studnentów sem.1 studiów niestacjonarnych stopnia II w związku z immatrykulacją.

 

więcej

2017-03-09

Odwołane godziny przyjęć

 

W dniu 11.03.2017 r. (sobota) Pan Dziekan dr hab. inż. Grzegorz Gumienny odwołuje godziny przyjęć.

 

2017-03-02

OGŁOSZENIE- WAŻNE

Dotyczy studentów studiów niestacjonarnych semestru I stopnia II, zajęcia rozpoczynają się 4-5.03.2017 r. według rozkładu zajęć. Immatrykulacja odbędzie się 11.03.2017 r. w godzinach 10-11;00, pozostałe zajęcia bez zmian.

2017-03- 06

W dniu 7 marca br. (wtorek) Dziekanat nieczynny od godz. 12.00 do godz. 13.00 w związku z Immatrykulacją.

Za utrudnienia przepraszamy.

2017-03-02

Lista osób przyjętych na studia II stopnia - pobierz pdf

2017-02- 28

Zmiana godzin przyjęć prodziekana ds. studiów stacjonarnych dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka, prof PŁ

Poniedziałek 13.00-15.00, Dziekanat pokój 211

 

2017-02- 28

Przedłużanie elektronicznych legitymacji studenckich na semestr letni odbędzie się w terminie od 15 do 30 marca br.

 

2017-02- 21

Semestr 1 studa stacjonarne II stopnia r.ak. 2016/17 sem. letni

Uroczystość immatrykulacji odbędzie się w dniu 07.03.2017 r. (wtorek) o godz. 12:15, aud. 5M10, budynek A19

Obecność obowiązkowa.

Zajęcia rozpoczynają się wg planu dnia 27.02.2017 r.

 

2017-02- 21

Odwołane godziny przyjeć

W dniu 23. lutego (czwartek) godziny przyjęć Prodziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka, prof. nadzw. zostają odwołane.

2017-02-09

Studenci studiów II stopnia semestr I oraz II

proszeni są o zapisywanie się na przedmioty obieralne od 13 do 28 lutego 2017 r. Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

 

2017-02-09

Studenci studiów II stopnia semestr III

proszeni są o zapisywanie się na przedmioty obieralne od 10 do 17 lutego 2017 r. Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

 

2017-01-20

W dniu 21.01.2017 r. ( sobota ) Pan Dziekan dr hab. inż. Grzegorz Gumienny odwołuje godziny przyjęć.

2017-01-18

Zapisy na przedmioty obieralne dla studentów kierunku inżynieria kosmiczna

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

Studenci semestru III studia stacjonarne zapisują się na jeden przedmiot obieralny na semestr IV do 25 stycznia 2017 r.

 

2017-01-17

Informacja dla studentów trzeciego roku studiów doktoranckich

Doktoranci Wydziału Mechanicznego, w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do mnie drogą mailową, pragnę poinformować studentów trzeciego roku studiów doktoranckich, że egzamin z języka obcego odbędzie się pod koniec 6 semestru studiów, zgodnie z programem studiów doktoranckich.

 

więcej

2017-01-12

Wychowanie fizyczne dla studentów zaocznych Wydziału Mechanicznego

Zajęcia odbywają sie przy Al. Politechniki 11 w następujących terminach:

15 stycznia 2017 r. o godz. 8:00 - 10:00 i 10:15 - 12:00 (prowadzący mgr Paweł Wójcik, mgr Marcin Laśkiewicz, mgr Sławomir Ścieszko)

oraz 22 stycznia 2017 r. w godz. 8:00 - 9:45 (prowadzący mgr Sławomir Ścieszko, mgr Adam Kula).

 

2017-01-13

W dniu 14.01.2017 r. ( sobota ) Pan Dziekan dr hab. inż. Grzegorz Gumienny przyjmuje w godzinach 10-12:00.

 

2017-01-09

Przełożone godziny przyjęć Pana Dziekana ds. studiów stacjonarnych

 

Godziny przyjęć Pana Dziekana ds. studiów stacjonarnych prof. Łukasza Kaczmarka zostają przełożone z czwartku (12.01.2017r.) na piątek (13.01.2017r.) godz. 9.00.

2017-01-04

Przedmioty obieralne kierunek mechatronika – studia stacjonarne

 

Studenci semestru III kierunku mechatronika, którzy zapisali się na przedmiot obieralny „Programowanie PLC” proszeni są o ponowne zapisanie się na inny przedmiot obieralny.

 

2017-01-04

Przedmioty obieralne kierunek mechanika i budowa maszyn – studia stacjonarne

 

Studenci semestru III kierunku mechanika i budowa maszyn, którzy zapisali się na przedmiot obieralny „Numeryczne metody mechaniki” proszeni są o ponowne zapisanie się na inny przedmiot obieralny.

 

2017-01-04

Przedmioty obieralne kierunek inżynieria produkcji – studia stacjonarne

 

Studenci semestru V kierunku inżynieria produkcji, którzy zapisali się na przedmiot obieralny „Programowanie OSN” proszeni są o ponowne zapisanie się na inny przedmiot obieralny.

 

2017-01-04

Przedmioty obieralne kierunek automatyka i robotyka

 

Studenci semestru III kierunku automatyka i robotyka, którzy zapisali się na przedmiot obieralny „Programowanie PLC” proszeni są o ponowne zapisanie się na inny przedmiot obieralny.

Studenci semestru V kierunku automatyka i robotyka, którzy zapisali się na przedmiot obieralny „Programowanie OSN” proszeni są o ponowne zapisanie się na inny przedmiot obieralny.

 

2016-12-02

Badania lekarskie - wydłużenie terminu zwrotu orzeczenia

Termin obowiązkowego zwrotu orzeczeń lekarskich dotyczących badań wstępnych i okresowych został wydłużony do 13.02.2017.

W przypadku niedopełnienia obowiązku przedłożenia ww. orzeczenia w wyznaczonym terminie student nie zostaje dopuszczony do zajęć, co może być podstawą do skreślenia z listy uczestników studiów.

 

2016-12-09

Egzamin z języka obcego dla doktorantów

Zgodnie z prośbą lektora i osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie egzaminów doktorskich z języka obcego dla Wydziału Mechanicznego, Pani mgr Elżbiety Krawczyk dziekanat informuje, że wszyscy Doktoranci, którzy mają zdany egzamin z jednej części (pisemny bądź ustny) z drugiej chcą zdawać, chcą przystąpić do egzaminu, przygotowują się do egzaminu i obrony doktoratu proszeni są o pilny kontakt z mgr Elżbietą Krawczyk - kontakt: tel. 0(42) 631 28 17, e-mail elzbieta.krawczyk@p.lodz.pl.

Wydział Mechaniczny