S
 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

DZIEKANAT - ARCHIWUM 2020/2021

A+ / A-

2021-04-26

Informacje o logowaniu na spotkanie z psychologami BON Politechniki Łódzkiej pt. Psychologiczne aspekty studiowania zdalnego - problemy i wyzwania.

Informacje o logowaniu

2021-04-06

Uwaga studenci pierwszego semestru !

Szkolenie z elementów prawa w szkolnictwie wyższym odbędzie się w poniższych terminach:

- 12 kwietnia (poniedziałek) w godzinach 18:00-20:00 - studia stacjonarne

-18 kwietnia (niedziela) w godzinach 19:00-21:00 - studia niestacjonarne

Na wszelkie pytania odpowiedzi udziela Samorząd Studencki Politechniki Łódzkiej

Szkolenie będzie dostępne pod linkiem

2021-03-15

Uwaga studenci

W dniu 18.03.2021 r w godzinach popołudniowych 15:00-17:00 Dziekanat będzie nieczynny.

2021-03-15

Uwaga studenci pierwszego roku !

W związku z prowadzonym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi postępowaniem, aktualizującym listę placówek opieki zdrowotnej, w których można wykonywać darmowe badania wstępne i okresowe, informujemy, iż termin złożenia badań lekarskich zostaje przedłużony do dnia 30.06.2021 r.

Uaktualniony dokument zawierający niezbędne informacje zostanie opublikowany przez Urząd Marszałkowski pod koniec kwietnia 2021.

2021-03-09

Uwaga studenci pierwszego roku !

Od 22 marca 2021 możliwe będzie odbieranie legitymacji studenckich. Warunkiem odbioru jest zdanie do Dziekanatu

zaświadczenia lekarskiego oraz potwierdzenia opłaty za legitymację

(22 zł na indywidualne konto studenckie). Badania należy złożyć do 30.06.2021 r.

Studenci, którzy posiadają ważne badania lekarskie z I stopnia, mogą zwrócić się do Dziekanatu (do p. Malwina Łuczak - malwina.luczak@p.lodz.pl), o przepisanie terminów z zaświadczenia lekarskiego ze wskazanego nr albumu, na nowy numer.

Przypominamy także

o wykupieniu ubezpieczenia OC+NNW!

Informacje dotyczące polis znajdziecie w zakładce "Dla studentów" -> "Ubezpieczenia OC NNW"

Studenci, którzy ukończyli I stopień na Wydziale Mechanicznym i chcą odebrać nową legitymację,

zobligowani są także do zdania legitymacji ze studiów I stopnia.

Odbiór legitymacji studenckiej możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin!

Kontakt: Malwina Łuczak
tel. (42)631 27 00
malwina.luczak@p.lodz.plod poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00 - 13:00, w pokoju nr 7, parter.

2021-03-03

Listy osób przyjętych na studia II stopnia.

Listy osób przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia w sem. letnim rok. akadem. 2020/21

więcej

2021-02-23

Likwidacja grupy studenckiej T-2 na kierunku transport, semestr 2.

Od dnia 01.03.2021r. zostaje zlikwidowana grupa T-2 na kierunku transport, semestr 2, studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Listy grup

2021-02-23

Likwidacja grupy studenckiej E-3 na kierunku energetyka, semestr 2.

Od dnia 01.03.2021 zostaje zlikwidowana grupa studencka E-3 na kierunku energetyka, semestr 2, studia stacjonarne pierwszego stopnia

Listy grup

2021-02-02

Praktyki/staże w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy

Oferty pracy - stażu

2021-03-01

Komunikaty w sprawie szkoleń BHP .

więcej

2021-01-14

Zapisy na przedmioty obieralne do 22 stycznia 2021 r.

więcej

2020-12-21

Harmonogram sesji zimowej 2020/21 w Centrum Językowym PŁ.

sem. III

sem. V i VII

sem. I + III IFE

2020-12-10

Uwaga studenci kierunku Mechanika i budowa mszyn.

Informację o wyborze terminu egazminu kompetencyjnego proszę przesyłać emailem do 14 grudnia br.

więcej

2020-11-10

Ostateczny termin złożenia ślubowania

zostaje przesunięty na dzień 23.11.2020r. Po tym terminie osoby, które nie złożą ślubowania będą wykreślone z listy studentów.

Ostateczny termin złożenia orzeczenia lekarskiego

badań wstępnych zostaje przesunięty na dzień 31.01.2021r."

2020-11-10

Ostateczny termin złożenia orzeczenia lekarskiego

badań wstępnych zostaje przesunięty na dzień 31.01.2021r.

2020-11-10

Nieaktualne badania lekarskie !

Osoby, które mają nieaktualne badania lub ich termin kończy się w najbliższym czasie proszone są o indywidualny kontakt z dziekanatem.

2020-11-09

Decyzje stypendialne.

Decyzje dotyczące wszystkich form stypendiów dla studentów i doktorantów będą wysyłane listownie pocztą.

2020-11-06

Uwaga studenci

studiów niestacjonarnych w dniu 07.11.2020r dziekanat będzie dostępny jedynie w formie elektronicznej.

2020-10-30

Uwaga studenci

Dnia 06.11.2020r. upływa ostateczny termin złożenia ślubowania oraz podpisania umowy z Uczelnią.

Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkowało wykreśleniem z listy studentów Wydziału Mechanicznego.

2020-10-26

WNIOSKI STYPENDIALNE

 

-Wprowadzenie możliwości elektronicznego wnioskowania TYLKO w przypadku udokumentowanej kwarantanny 

- Wprowadzenie możliwości złożenia wniosku o socjalne (wskazane kompletne wnioski) na adres dziekanatu Pocztą Polską Dziekanat Wydziału Mechanicznego 90-924 Łódź Ul. Stefanowskiego 1/15 Z dopiskiem – wniosek stypendialny 

 Zaleca się aby studenci korzystali z programu POLISOCJAL (dostępny na stronie samorządu studenckiego PŁ)

2020-10-19

Obowiązkowe szkolenie z prawa w szkolnictwie wyższym

dla 1. semestru wszystkich kierunków i form kształcenia.

więcej

2020-10-16

Drodzy Studenci !!! od 19 października 2020 roku

zachęcamy do kontaktu z DZIEKANATEM w formie telefonicznej lub mailowej.

2020-10-14


Uwaga studenci Automatyki i robotyki II stopnia sem 2.

 

Wykład Roboty medyczne i mobilne - odbywający się w czwartki zaczyna się od godziny 10.15 i trwa do 12.00. Zmiana dotyczy jutrzejszego wykładu (15.10.br) i obowiązuje do końca semestru.

Zajęcia z j. obcego zaczynają się o 12.15 i trwają do 14.45.

2020-10-14

Studenci, którzy nie dostarczyli do Dziekanatu podpisanych ślubowań proszeni są o pilne odesłanie tych dokumentów.

2020-10-12

Terminy egzaminów kompetencyjnych.

dla studentów :

-MiBM studiów stacjonarnych II stopia na 3 semestrze. 

 - MiBM studiów niestacjonarnych II stopnia na 3 semestrze.

więcej

2020-10-12

Wnioski stypendialne

Wszystkie wnioski: 

- o stypendia socjalne studenci składają osobiście zgodnie z harmonogramem przyjęć na Wydziale - tylko kompletne wnioski. 

 - o stypendia rektora studenci składają osobiście w dziekanacie w godzinach urzędowania.

WNIOSKÓW NIE MOŻNA SKŁADAĆ ON-LINE!!! 

 Zaleca się aby studenci korzystali z programu POLISOCJAL (dostępny na stronie samorządu studenckiego PŁ)

Harmonogram przyjęć wniosków

2020-10-09

Od dnia 12 października br. w Dziekanacie Wydziału Mechanicznego będzie obowiązywało kwarantannowanie dokumentów składanych przez studentów.

Rozpatrywanie dostarczonych dokumentów rozpocznie się po upływie 48 godzin. Zalecamy przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej (dobrej jakości skanów lub zdjęć) pocztą e-mail, lub tradycyjną przesyłką pocztową. Oryginały dokumentów przesłanych mailem należy niezwłocznie przesłać pocztą na adres dziekanatu.

2020-10-06

Legitymacje studenckie dla studentów 1 sem.

Od poniedziałku 12.10. możliwy będzie odbiór legitymacji studenckich. Warunkiem wydania dokumentu jest ...

więcej

2020-10-06

Studenci, których legitymacje tracą ważność 29 listopada br.

 

Studenci, których legitymacje tracą ważność 29 listopada br. 

(Zgodnie z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, dot. m.in. przedłużenia ważności legitymacji studenckich i doktoranckich do dnia 29.11.2020 r.), proszeni są o cierpliwość i stawianie się po hologram przedłużający ważność legitymacji od dnia 23 listopada 2020 r. 

 

 Warunkiem przedłużenia ELS jest posiadanie ważnych badań lekarskich. 

 Podstawa prawna: 

1. Art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), wprowadzony art. 63 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, z późn. zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 911).

2020-10-06

Studenci, którzy 6 października 2020 r. (wtorek), godz. 16.00 – zostali zakwalifikowani w wyniku postępowania kwalifikacyjnego,

proszeni są jak najszybsze uruchomienie uczelnianego UPE wg instrukcji zamieszczonej 4 IX 2020 na stronie z ogłoszeniami dla studentów 1 roku.

więcej

2020-10-06

Badania lekarskie

Przypominamy, że studenci i doktoranci, którym skończyła się ważność badań lekarskich, mają obowiązek zgłosić się do Dziekanatu w celu uzyskania skierowania i wykonania nowych badań!

2020-10-06

Legitymacje studenckie dla studentów 1 sem.

Od poniedziałku 12.10. możliwy będzie odbiór legitymacji studenckich. Warunkiem wydania dokumentu jest ...

więcej

2020-10-06

Listy osób przyjętych i nie przyjętych w drugim etapie rekrutacji.

więcej

2020-10-06

Likwidacja gr A4 na sem.1

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła na kierunku Automatyka i robotyka sem. 1 likwidacja grupy A4. Nowe listy grup z przepisanymi osobami z gr A4 są opublikowane przy planie zajęć.

2020-10-05

Listy grup sem. 3

Listy grup studentów kierunków AiR, EN, IM, MiBM sem. 3, są opublikowane przy planie zajęć.

więcej

2020-10-05

Likwidacja gr E3 na sem. 3

Uprzejmie informujemy iż nastąpiła na kierunku Energetyka sem. 3 likwidacja grupy E3, wszystkie osoby z E3 przypisane zostały do E1.

2020-10-02

Uwaga studenci sem 1 gr 4 Automatyka i Robotyka

opiekunem grupy jest pan dr inż. Bartosz Stańczyk.

2020-10-01

Harmonogram przyjęć wniosków o stypendia socjalne na Wydziale Mechanicznym.

więcej

2020-10-12

Wnioski stypendialne

Wszystkie wnioski: 

- o stypendia socjalne studenci składają osobiście zgodnie z harmonogramem przyjęć na Wydziale - tylko kompletne wnioski. - o stypendia rektora studenci składają osobiście w dziekanacie w godzinach urzędowania. WNIOSKÓW NIE MOŻNA SKŁADAĆ ON-LINE!!! 

 Zaleca się aby studenci korzystali z programu POLISOCJAL (dostępny na stronie samorządu studenckiego PŁ)

Harmonogram przyjęć wniosków

2020-09-28

Wnioski o stypendia

Przypominamy, że od tego roku akademickiego studenci generują wszystkie rodzaje wniosków o pomoc materialną z webdziekanatu. Wszystkie formularze muszą posiadać kod kreskowy.

2020-09-25

Likwidacja gr. M2-MiBM, sem. 3

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 ulega likwidacji grupa M-2 na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn , semestr 3. Nowe listy grup dla tego kierunku są na stronie Wydziału opublikowane z planem zajęć.

2020-09-25

Uwaga studenci!

Sprawy związane z legitymacjami, praktykami, badaniami lekarskimi, składaniem wniosków o uznanie dodatkowych osiągnięć w suplemencie czy wystawianiem zaświadczeń o ukończeniu studiów (absolwenci) załatwiane będą w pokoju 7 (parter), tel. (42) 631 – 27 - 00.

2020-09-24

Studenci 1 roku!

Niezłożenie podpisanego ślubowania akademickiego w Dziekanacie uniemożliwi odbiór legitymacji studenckiej.


Godziny pracy dziekanatu Wydziału Mechanicznego

wtorek, środa i czwartek w godzinach : 11.00-13.00,

Prosimy o kontaktowanie się wyłącznie drogą elektroniczną

e-mail: w1w1d@adm.p.lodz.pl

W sprawach studenckich sprawy proszę kierować drogą mailową odpowiednio:
 • Studia stacjonarne I-go stopnia rok I i II
  Agnieszka Olechowska e-mail: agnieszka.olechowska@p.lodz.pl

 • Dyplomy, absolwenci, praktyki-studia stacjonarne i niestacjonarne, legitymacje, badania lekarskie
  mgr Malwina Łuczak e-mail: malwina.luczak@p.lodz.pl

 • Studia stacjonarne I stopnia III i IV i studia II stopnia, kredyty studenckie, nagrody, konkursy
  Beata Pańczak e-mail: beata.panczak@p.lodz.pl

 • Studia niestacjonarne
  Urszula Kaszubska e-mail: urszula.kaszubska@p.lodz.pl

 • Studia doktoranckie, pomoc materialna -studia stacjonarne
  mgr Gabriela Stasiak e-mail:gabriela.stasiak@p.lodz.pl

 • Sprawy naukowe, programy Erasmus+
  mgr Monika Kartasińska , e-mail: monika.kartasinska@p.lodz.pl • 2020-09-29

  Uwaga studenci!

  W dniu jutrzejszym (30.09), p. nr 7 w Dziekanacie będzie nieczynny. W celu załatwienia spraw związanych z badaniami lekarskimi, legitymacjami oraz obsługą absolwentów, proszę o kontakt we czwartek, tj. 01.10.2020 r

  2020-09-28

  Odbiór legitymacji dla studentów przyjętych w marcu 2020!

  Zapraszam po odbiór legitymacji studenckich osoby, które rozpoczęły naukę w marcu 2020 roku, jednak w związku z pandemią nie mogły odebrać legitymacji!

  Od teraz legitymacje wydawane będą w pokoju nr 7 (parter), od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00 – 13:00. Przy odbiorze konieczne jest potwierdzenie posiadania ważnych badań lekarskich (oryginał), certyfikat posiadania ubezpieczenia OC+NNW oraz potwierdzenie opłaty za legitymację (22 zł).

  Osoby posiadające legitymację ze studiów I stopnia, muszą przy odbiorze nowego dokumentu rozliczyć się ze starej legitymacji! Proszę pamiętać o wykonaniu kopii badań lekarskich na własny użytek (będą potrzebne np. w czasie praktyk).

  2020-08-26

  Zmiany w Zarządzeniu Rektora PŁ w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej

  Zarządzenie Nr 40/2020 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 35/2019 Rektora Politechniki Łódzkiej z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Łódzkiej

  więcej

  2020-09-21

  Uwaga studenci I roku.

  Już można aktywować konto w systemie informatycznym PŁ.

  Proszę aktywować konto zgodnie z przesłaną instrukcją.

  Ostateczny termin aktywacji konta do dnia 25.09.2020r.

  więcej

  2020-09-17

  Komunikat Prorektora ds. studenckich z 4 września 2020r. w sprawie określenia przedmiotów i zajęć spoza programu studiów obowiązujących studentów w realizacji planu studiów w roku akad. 2020/2021.

  więcej

  2020-09-17

  Komunikat Prodziekana ds. studenckich w sprawie dodatkowych warunków zaliczenia roku i uczestnictwa w zajęciach dla studentów Centrum Kształcenia Międzynarodowego.

  więcej

  2020-09-17

  Komunikat Prodziekana ds. studenckich w sprawie dodatkowych warunków zaliczenia roku i uczestnictwa w zajęciach dla studentów Wydziału Mechanicznego.

  więcej

  2020-09-17

  Komunikat Prorektora dotyczący określenia dodatkowych warunków rejestracji, oraz Komunikat w sprawie obowiązkowych przedmiotów spoza programu studiów.

  więcej

  2020-09-17

  Dodatkowe warunki zaliczenia roku i uczestnictwa w zajęciach dla studentów Wydziału Mechanicznego

  więcej

  W dniach 16.07–4.08.2020r., pokój 215 w dziekanacie będzie nieczynny ( urlop ).

   

  2020-08-31

  Dotyczy legitymacji studenckich.

  Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

  Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

  Aktualne Rozporządzenie MNISW utrzymuje ograniczenia funkcjonowania uczelni do 30 września br.

  Obecnie, nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji. Legitymacje będą mogły być przedłużane w terminie późniejszym, po dokonaniu rejestracji."

  Legitymacje dla 1 roku będą normalnie wydawane.

  2020-08-31

  Uwaga Studenci semestru 6.

  Charakterystykę tematu pracy dyplomowej (podpisaną przez promotora i studenta) należy przesłać elektronicznie na adres beata.panczak@p.lodz.pl do dnia 16.10.2020 r. Po tym terminie tematy prac dyplomowych zostaną rozlosowane.

  2020-08-28

  Listy osób przyjętych na studia w roku akad. 2020/2021.

  Kierunek Automatyka i robotyka pobierz

  Kierunek Energetyka pobierz

  Kierunek Inżynieria materiałowa pobierz

  Kierunek Mechanika i budowa maszyn pobierz

  Kierunek Transport pobierz

  Kierunek Mechanika i budowa maszyn - studia niestacjonarne I st pobierz

  Kierunek Mechanical engineering pobierz

   

  Lista osób nieprzyjętych na studia w roku akademickim 2020/2021 pobierz

  2020-08-20

  Letnie praktyki studenckie - zaproszenie.

  więcej

  2020-07-21

  Zaktualizowana lista placówek przeprowadzających badania lekarskie.

   

  więcej

  2020-07-15

  INTERDYSCYPLINARNA SZKOŁA DOKTORSKA

   

  Do wszystkich studentów ostatniego roku studiów.

   

  Jeśli intryguje Was nauka i myślicie o karierze naukowca, serdecznie Was zapraszamy do aplikowania. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska PŁ oferuje kształcenie w 12 dyscyplinach i w aż 4 dziedzinach naukowych prowadzone w języku angielskim.

  więcej

  2020-07-06


  Uwaga studenci semestru II kierunek mechanika i budowa maszyn studia stacjonarne oraz niestacjonarne II stopnia - proszeni są o zapisywanie się na przedmioty obieralne na semestr III do dnia 10 lipca br.

  2020-07-07


  Informacja o zmianach w organizacji obowiązkowych praktyk studenckich w roku akad. 2019/2020 wynikające z obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii.

  więcej

  2020-07-06


  Uwaga studenci w trudnej sytuacji materialnej.
  Wnioski o stypendium socjalne na r.ak. 2020/21 można już składać.

  więcej

  2020-06-22

  Jak przygotować się do sesji przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość.

  Politechnika Łódzka przygotowała dla Was broszurę zawierającą wszystkie ważne informacje oraz obowiązujące terminy.

  więcej

  2020-06-17


  Zapisy na przedmioty obieralne do 26 czerwca 2020 r.

  Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl


  Studia stacjonarne I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, - studenci semestru II zapisują się na przedmioty obieralne na semestr III.  Studia stacjonarne I stopnia następujących kierunków :

  • mechanika i budowa maszyn,

  • automatyka i robotyka

  • inżynieria produkcji,

  • mechatronika,

  • transport,

   

  Studenci sem. IV zapisują się na przedmioty obieralne na sem. V.

   

  Studia stacjonarne I stopnia kierunku energetyka

  Studenci sem. VI zapisują się na przedmioty obieralne na sem. VII (łącznie 8 ECTS) .

  Studia stacjonarne I stopnia kierunku inżynieria kosmiczna

  Studenci sem. IV zapisują się na przedmioty obieralne na sem. V.

  Studenci sem. VI zapisują się na przedmioty obieralne na sem. VII.

  Studia niestacjonarne I stopnia kierunek : mechanika i budowa maszyn

  Studenci sem. VI zapisują się na przedmioty obieralne na sem. VII.

  2020-06-10


  Szanowni Studenci,

  w dniu 15 VI 2020, w związku z promocją Wydziału odwołuję godziny przyjęć.

   

  Z poważaniem,

  Dr Bartłomiej Zagrodny Prodziekan ds. Studenckich

  2020-06-01


  Dotyczy badań lekarskich.

  Uwaga studenci, badania lekarskie będzie trzeba wykonać w terminie 60 dni od dnia odwołania obecnego stanu!

  Skierowania wystawione w marcu nie tracą ważności.

  2020-06-01


  Dotyczy legitymacji studenckich.

  Legitymacje studenckie są ważne do 60 dni po odwołaniu stanu epidemicznego – bez konieczności ich przedłużania!

  Studenci nieposiadający legitymacji mogą zgłaszać się do Dziekanatu po stosowne zaświadczenia studenckie.

  2020-05-28


  Wytyczne dotyczące zasad organizacji praktyk przewidzianych programem studiów – sem. letni 2019/2020.

  więcej

  2020-05-28


  Dotyczy formy i terminu egzaminów dyplomowych.

  Z uwagi na pojawiające się pytania dot. formy i terminu egzaminów dyplomowych, proszę w zakresie ustalania nowych dat obron kontaktować się z promotorami prac dyplomowych.

  Egzaminy odbywają się już w formie tradycyjnej, zgodnie z harmonogramem, dostępnym na naszej stronie internetowej.

  2020-05-28


  Wytyczne dotyczące zasad organizacji praktyk przewidzianych programem studiów – sem. letni 2019/2020.

  więcej

  2020-05-15

  Godziny pracy dziekanatu Wydziału Mechanicznego .

  wtorek, środa i czwartek w godzinach : 11.00-13.00,

  Prosimy o kontaktowanie się wyłącznie drogą elektroniczną

  e-mail: w1w1d@adm.p.lodz.pl

  W sprawach studenckich sprawy proszę kierować drogą mailową odpowiednio:
 • Studia stacjonarne I-go stopnia rok I i II
  Agnieszka Olechowska e-mail: agnieszka.olechowska@p.lodz.pl

 • Dyplomy, absolwenci, praktyki-studia stacjonarne i niestacjonarne, legitymacje, badania lekarskie
  mgr Malwina Łuczak e-mail: malwina.luczak@p.lodz.pl

 • Studia stacjonarne I stopnia III i IV i studia II stopnia, kredyty studenckie, nagrody, konkursy
  Beata Pańczak e-mail: beata.panczak@p.lodz.pl

 • Studia niestacjonarne
  Urszula Kaszubska e-mail: urszula.kaszubska@p.lodz.pl

 • Studia doktoranckie, pomoc materialna -studia stacjonarne
  mgr Gabriela Stasiak e-mail:gabriela.stasiak@p.lodz.pl

 • Sprawy naukowe, programy Erasmus+
  mgr Monika Kartasińska , e-mail: monika.kartasinska@p.lodz.pl


 • W sprawach technicznych, dotyczących budynków, oraz awarii

  506-455-834


  2020-04-17


  Zmiany w organizacji praktyk.

  Zmiany w organizacji praktyk na studiach dziennych w roku akad. 2019/2020 wynikające z obowiązującego na terenie Polski stanu epidemii.

  więcej

  2020-04-07

  W dniu jutrzejszym zajęcia odbywają się zgodnie z planem ŚRODOWYM!

   

  Uwaga Studenci - Uwaga odnośnie roku akademickiego mówiąca o tym, iż w dniu 8 kwietnia zajęcia mają się odbywać zgodnie z planem piątkowym już nie obowiązuje. Oficjalna informacja o tym znajduje sie na uczelnianej poczcie elektronicznej.
  2020-03-17


  Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

   

  Uwaga Studenci - godziny przyjęć dr Bartłomieja Zagrodnego zostają zamienione na godziny dyżurów, preferowany rodzaj kontaktu poprzez skype: bartłomiej zagrodny, w następujących terminach : poniedziałki 10.00-12.00, środy 10.00-12.00, soboty zjazdowe 9-10 (po uprzednim umówieniu się przy użyciu poczy elektronicznej)
  2020-03-17

  Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

   

  Uwaga Studenci - godziny przyjęć dr Bartłomieja Zagrodnego zostają zamienione na godziny dyżurów, preferowany rodzaj kontaktu poprzez skype: bartłomiej zagrodny, w poniedziałki 10.00-12.00, środy 10.00-12.00, soboty zjazdowe 9-10.

  2020-03-17

  Godziny dyżurów Prodziekana ds. studenckich.

   

  Uwaga Studenci - godziny przyjęć dr Bartłomieja Zagrodnego zostają zamienione na godziny dyżurów, preferowany rodzaj kontaktu poprzez skype: bartłomiej zagrodny, w poniedziałki 10.00-12.00, środy 10.00-12.00, soboty zjazdowe 9-10.

  2020-03-16


  Studenci semestrów DYPLOMOWYCH‼

  Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju, decyzją Władz Uczelni, zmianie ulegają terminy Waszych obron

  Wszystkie terminy egzaminów dyplomowe mające odbyć się w trakcie zawieszenia zajęć (od 17.03 do 14.04) zostaną wyznaczone ponownie.

  W szczególnych przypadkach istnieje możliwość złożenia podania o wcześniejszy termin egzaminu. Odpowiednio uzasadniony i pozytywnie rozpatrzony wniosek umożliwi obronę w formie zdalnej.

  Najnowsze informacje dotyczące sytuacji na Uczelni znajdziecie na stronie. więcej

  2020-03-16


  Zmiana terminu składania wniosków o stypendium rektora.

  Studenci pierwszego semestru studiów II stopnia, przyjęci na studia od semestru letniego r.ak.2019/20, ubiegający się o stypendium rektora składają wnioski w okresie 14.03-24.04.2020 r. WYŁĄCZNIE poprzez:
  ➡przesłanie czytelnych skanów lub zdjęć oryginału wydrukowanego wypełnionego i podpisanego wniosku oraz skanów wszystkich wymaganych dokumentów (zaświadczeń, oświadczeń itp.) stanowiących załączniki do wiadomości e-mailowej wysyłanej z indywidualnego konta w systemie poczty elektronicznej PŁ i kierowanej na adres res@adm.p.lodz.pla następnie:

  ➡ niezwłoczne przesłanie za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłki zawierającej oryginały ww. dokumentów kierowanej na adres: Sekcja Obsługi świadczeń Pł, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź

  Najnowsze informacje dotyczące sytuacji na Uczelni znajdziecie na stronie. więcej

  2020-03-16

  Studentci studiów niestacjonarnych kierunku MiBM, I stopień, I rok.

   

  Studenci studiów niestacjonarnych kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, I stopień, I rok, proszeni są o zapisywanie się do Przedmiotu "Mechanika techniczna II" na platformie WIKAMP (Mechanika i Budowa Maszyn -> Studia niestacjonarne I stopnia -> I rok -> Mechanika techniczna II). Dostęp do Przedmiotu jest wolny (nie wymaga klucza), zapisy poprzez link "zapisy lato 2019/2020".


  Prowadzącą przedmiot jest dr inż. Agnieszka Chudzik  2020-03-13

  GODZINY PRACY DZIEKANATU DO 14 KWIETNIA 2020.

   

  Szanowni Państwo,

   

  W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną dziekanat będzie czynny w : 


  wtorek 11.00-13.00,
  środa 11.00-13.00,
  czwartek 11.00-13.00,


  Bardzo proszę o kontaktowanie się drogą elektroniczną i telefoniczną

  e-mail: w1w1d@adm.p.lodz.pl

  w sprawach studenckich 42 631 22 03, 631 22 00

  2020-03-13

  Godziny dyżurów telefonicznych Prodziekana ds. studenckich.

   

  Uwaga Studenci - godziny przyjęć dr Bartłomieja Zagrodnego zostają zamienione na godziny dyżurów telefonicznych, jest też możliwość kontaktu przez skype'a (login - bartlomiej.zagrodny@p.lodz.pl ) jest to preferowany sposób kontaktu.

  Osoby nie posiadające dostępu do Skypea proszone są o wykorzystanie numeru telefonu stacjonarnego (42 631 22 21 )

  2020.03.12

  Przedłużanie legitymacji studenckiej.

   

  Uwaga Studenci - już od dnia dzisiejszego jest możliwe przedłużanie ważności legitymacji studenckich na nowy semestr. Jednocześnie informujemy iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma wydać rozporządzenie, które przedłuży ważność legitymacji do 31 maja 2020 roku. Nie trzeba będzie przedłużać ich indywidualnie w dziekanacie!

   

  2020-03-11

  Przedłużanie legitymacji studenckiej.

   

  Jnformujemy iż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma wydać rozporządzenie, które przedłuży ważność legitymacji do 31 maja 2020 roku.

  2020-03-09

  Godzina dziekańska w dniu 17 marca br.

   

  Szanowni Państwo,

  W związku z wyborami do Senatu i Uczelnianego Kolegium Elektorów na kadencję 2020 – 2024, w dn. 17 marca 2020 r. (wtorek) od godz. 12.15, ogłaszam tego dnia godzinę wolną od zajęć od 13.15 do 14.00.

   

  dr Bartłomiej Zagrodny

  Prodziekan ds. Studenckich

  2020-03-09


  Zmiana ID klienta dla logowań w celu wykupienia ubezpieczenia.

  szkola

  Szanowny Studencie pamiętaj o opłaceniu składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2019 / 2020 .

  więcej

  2020.03.09

  Ogłoszenie godzin dziekańskich.

  Prodziekan Wydziału Mechanicznego dr Bartłomiej Zagrodny ogłasza godziny dziekańskie w dniu 31.03.2020r w godzinach 10.00-14.00 by zapewnić studentom możliwość wzięcia udziału w Dniu Biznesu Wydziału Mechanicznego.

  2020.03.04

  Zmiana dnia i godzin przyjęć Prodziekana dr Bartłomieja Zagrodnego

  Zmiana dnia i godzin przyjęć Prodziekana dr Bartłomieja Zagrodnego w zjazdach 1-10 semestru letniego dla studentów studiów niestacjonarnych.

  W zjazdach 1-5 niedziela od godz. 9.00 do 10.00.

  W zjazdach 6-10 niedziela od godz. 10.00 do 11.00

  2020.03.04

  Immatrykulacja dla studentów II stopnia semestr 1

  Immatrykulacja dla studentów II stopnia semestr 1 studiów niestacjonarnych odbędzie się 7.03.2020 r. (sobota) o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej przy Dziekanacie II piętro, budynek A22.

  2020.03.03

  Uwaga Studenci I st. studiów stacjonarnych i niestacjonarnch !

  Przedłużanie ważności legitymacji studenckich na nowy semestr, będzie możliwe od dnia 16.03. 2020 r.

  2020.03.03

  Uwaga Studenci II st. studiów stacjonarnych i niestacjonarnch !

   

  Wydawanie legitymacji dla studentów przyjętych na II stopień studiów rozpoczyna się od czwartku, tj. 5.03.2020 r..

   

  Przy odbiorze ELS wymaga się złożenia oryginału oświadczenia lekarskiego, certyfikatu posiadania ubezpieczenia OC oraz potwierdzenia opłaty za legitymację.

   

  Bez powyższych dokumentów legitymacja nie zostanie wydana.

   

  Jednocześnie przypominamy wszystkim studentom o konieczności dwukrotnego skserowania orzeczeń lekarskich (dla siebie). Nie będzie możliwości późniejszego wypożyczenia dokumentu.

  2020.03.04

  Immatrykulacja dla studentów II stopnia semestr 1

  Immatrykulacja dla studentów II stopnia semestr 1 studiów niestacjonarnych odbędzie się 7.03.2020 r. (sobota) o godzinie 9:00 w Sali Konferencyjnej przy Dziekanacie II piętro, budynek A22.

  2020.02.27

  Listy osób przyjętych na studia II stopnia

  Listy osób przyjętych na studia II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne.

  2020.02.26

  Immatrykulacja dla studentów semestru 1 studiów stacjonarnych II stopnia

  Uroczystość immatrykulacji odbędzie się dnia 03.03.2020 r. (wtorek) o godz. 12:15 aud. 1M01 budynek A22

  Obecność obowiązkowa. Zajęcia rozpoczynają się wg planu dnia 02.03.2020 r.

  2020.02.25

  Informujemy, że od dnia 2.03.2020 r. Dział Spraw Studenckich oraz

  od dnia 4.03.2020 r. Sekcja Obsługi Świadczeń znajdują się

  w budynku Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów. Budynek A33, klatka E (od ul. Radwańskiej), piętro 4.

  Telefony pozostają bez zmian.

  2020.02.24

  Od 2 marca zmiana godzin pracy dziekanatu.

  Dziekanat Wydziału Mechanicznego  od dnia 2 marca 2020 przyjmuje studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w poniżej podanych terminach:

  Poniedziałek 11-14

  Wtorek 12-16

  Środa 8-12

  Czwartek 11-14 i dla zaocznych 15-17

  Piątek - nieczynne

  Soboty zjazdowe 10-13

  2020.02.17

  Uwaga studenci - likwidacja grup semestr 2 .

  Na semestrze 2 w roku akademickim 2019/2020 zostały zlikwidowane następujące grupy:

  Automatyka i Robotyka - A3,

  Energetyka - E2,

  Mechanika i Budowa Maszyn M4 i M5.

   

  Studenci z wyżej wymienionych grup dostali szczegółowe informacje (do której grupy, zostali przypisani) na skrzynkę pocztową, proszę o zapoznanie się z otrzymanym e-mail, z uwagi na zapisy na zajęcia wychowania fizycznego które ruszają dziś o północy.

  2020.02.10

  W środę 12 lutego br, Pan Prodziekan ds. Studenckich dr Bartłomiej Zagrodny przyjmuje w godz. 11.00-12.00

  2020.01.28

  W dniu 30.01.2020r. (czwartek) Dziekanat dla studentów studiów niestacjonarnych będzie nieczynny w godzinach 15:00-17:00.

  2020.02.25

  W dniu 25.01.2020 r.(sobota) zostały odwołane godziny przyjęć Pana Prodziekana ds. Studenckich dr Bartłomieja Zagrodnego

  2019.12.19

  Od dnia 1 stycznia 2020r. sprawy związane z :


  - praktykami zagranicznymi

  - programem Erasmus+

  - zaświadczeniami w języku angielskim

  proszę załatwiać w pokoju nr 208.


  Wydział Mechaniczny