S
 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

DZIEKANAT - ARCHIWUM 2019

A+ / A-

2019-06-26

W dniach 27.06.br (czwartek) i 1.07 (poniedziałek) godziny przyjęć Pana Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka zostają odwołane.

2019-06-25

Uwaga studenci II stopnia - szkolenie z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym.

Dziś 25.06. w godzinach wolnych od zajęć, tj. od 12:15, w Audytorium im. Sołtana odbędzie się obowiązkowe szkolenie z Elementów Prawa w Szkolnictwie Wyższym dla studentów studiów stacjonarnych drugiego stopnia. Bez uczestnictwa w tym wydarzeniu nie jest możliwym otrzymanie zaliczenia.

2019-06-21

W dniu 21 czerwca br., dziekanat będzie nieczynny.

2019-06-14

Godziny przyjęć Dziekana prof. dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 15.06.2019 r. (sobota) zostały odwołane.

 

2019-06-10

Godziny dziekańskie

W związku z awarią zasilania na terenie Uczelni, Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ,ogłasza godziny dziekańskie w dniu 10.06.2019 r., w godzinach 10.35 do końca dnia dla wszystkich kierunków i lat studiów.

2019-05-24

W dniu 27.05.br (poniedziałek) godziny przyjęć Pana Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka zostają odwołane.

2019-05-15

Zapisy na przedmioty obieralne do 31 maja 2019 r

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

Studia stacjonarne I stopnia następujących kierunków

• mechanika i budowa maszyn,

• automatyka i robotyka,

• inżynieria produkcji,

• mechatronika,

• transport

• Studenci semestru IV zapisują się na przedmioty obieralne na semestr V.

2019-05-15

Zapisy na przedmioty obieralne do 31 maja 2019 r

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

Studia stacjonarne I stopnia kierunku energetyka

Studenci semestru VI zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VII (łącznie 8 ECTS)

2019-05-15

Zapisy na przedmioty obieralne do 31 maja 2019 r

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

Studia stacjonarne I stopnia kierunku inżynieria kosmiczna

Studenci semestru II zapisują się na przedmioty obieralne na semestr III.

Studenci semestru IV zapisują się na przedmioty obieralne na semestr V.

Studenci semestru VI zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VII.

2019-05-15

Zapisy na przedmioty obieralne do 31 maja 2019 r

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

Studia niestacjonarne I stopnia kierunek mechanika i budowa maszyn

Studenci semestru IV zapisują się na przedmioty obieralne na semestr V.

Studenci semestru VI zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VII.

2019-05-08

W dniach 13 i 16 maja br., zostają odwołane godziny przyjęć Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka.

2019-04-25

Godziny przyjęć Dziekana prof. dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 27.04.2019 r. (sobota) zostały odwołane.

2019-04-25

W dniu 29.04.br (poniedziałek) godziny przyjęć Pana Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka zostają odwołane

2019-04-25

W dniu 2 maja br., dziekanat będzie nieczynny.

2019-04-17

W dniu 18.04.2019 r. (czwartek) Dziekanat w godzinach 15:00-17:00 będzie nieczynny.

2019-04-16

W dniu 17.04.2019 r. zajęcia realizowane będą wg planu piątkowego.

Dziekanat w dniu 17.04.br., będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

2019-04-09

Studenci,

w dniu 13.04.2019 r. w sobotę zjazdu dla Studentów studiów niestacjonarnych dziekanat będzie nieczynny.

Odwołuje się także godziny przyjęć w dziekanacie w czwartek w godzinach 15.00-17.00

Za utrudnienia przepraszamy.

2019-04-05

Godziny dziekańskie

W związku z XIV edycją Akademickich Targów Pracy, Prodziekan ds. Studenckich dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek, prof. PŁ, ogłasza godziny dziekańskie w dniu 10.04.2019 r., w godzinach 12-16 dla wszystkich kierunków i lat studiów.

2019-04-01

Studenci, którzy ubiegali się o stypendium Rektora (I semestr II stopnia)

odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od: 2.04-4.04.2019 r. (wtorek-czwartek) i 8.04- 10.04.2019 r. (poniedziałek-środa)

2019-03-29

Odwołane godziny przyjęć

 

Godziny przyjęć Dziekana prof. dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 03.04.2019r. (środa) zostały odwołane.

2019-03-25

Od dnia 08.04.2019r. ulegają likwidacji na semestrze 2 grupy studenckie:

na kierunku Automatyka i Robotyka , grupa A-3-aktualna lista

na kierunku Transport, grupa T-2 - aktualna lista

2019-03-25

Likwidacja 2 grupy na kierunku automatyka i robotyka semestr 6

Od dnia 08.04.2019 roku zostaje połączona grupa 1 i 2.

Obowiązuje plan grupy 1.

 

2019-03-21

Studenci, którzy ubiegali się o stypendium Rektora (III semestr II stopnia)

odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od:

25.03-28.03.2019 r. (poniedziałek-czwartek)

i 1.04- 4.04.2019 r. (poniedziałek-czwartek)

 

2019-03-29

Odwołane godziny przyjęć

 

Godziny przyjęć Dziekana prof. dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego w dniu 30.03.2019r. (sobota) zostały odwołane.

2019-03-27

W dniu 28.03.br (czwartek) godziny przyjęć Pana Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka zostają odwołane.

2019-03-21

Studenci, którzy ubiegali się o stypendium Rektora (III semestr II stopnia) odbierają OBOWIĄZKOWO decyzje administracyjne w dziekanacie, pokój 209 od:

25.03-28.03.2019 r. (poniedziałek-czwartek)

i 1.04- 4.04.2019 r. (poniedziałek-czwartek)

 

2019-03-18

Zmienione godziny przyjęć Pana Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka.

Dnia 21.03.2019r. (czwartek) godziny przyjęć Pana Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka zostają zmienione. 11.00-13.00.

2019-03-14

Odwołane godziny przyjęć.

Dnia 18.03.2019r. godziny przyjęć Pana Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka zostają odwołane.

2019-03-08

Studenci, którzy posiadają brak zaliczenia z przedmiotu Podstawy procesów i konstrukcji inżynierskich uczęszczają na zajęcia Fizyki II.

2019-03-06

Immatrykulacja II stopnia semestru 1 studiów niestacjonarnych.

Immatrykulacja II stopnia semestru 1 studiów niestacjonarnych odbędzie się 09.03.2019 r. o godz.12:00 w Sali Konferencyjnej przy dziekanacie, bud. A22a

2019-03-06

Wydawanie legitymacji osobom przyjętym na II stopień studiów rozpocznie się dnia 12 marca br.

W celu odbioru legitymacji należy dostarczyć:

Dowód wpłaty za legitymację – 22 PLN (nr konta podany w Zawiadomieniu o przyjęciu)

Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia NNW OC

Orzeczenie lekarskie (oryginał, wcześniej Student wykonuje dla siebie dwie kopie)

Legitymację studencką ze studiów I stopnia (w przypadku osób, które ukończyły Wydział Mechaniczny) .

2019-03-05

UWAGA! Osoby przyjęte na II stopień studiów wnoszą opłatę za legitymację w wysokości 22 złotych.

2019-03-04

Przedłużanie elektronicznych legitymacji

Uwaga studenci przedłużanie elektronicznych legitymacji studenckich rozpocznie się dnia 13 marca br.

2019-03-01

Zapisy na przedmioty obieralne

Studenci studiów II stopnia proszeni są o zapisywanie się na przedmioty obieralne semestr I oraz semestr II do wtorku 5 marca 2019 r. Zapisy odbywają się na stronie internetowej : webdziekanat.p.lodz.pl

2019-02-28

Semestr 1 studia stacjonarne II stopnia r.ak. 2018/19 sem. letni.

Uroczystość immatrykulacji odbędzie się dnia 05.03.2019r. (wtorek) o godz. 12:15 aud. 1M01 budynek A22a

Obecność obowiązkowa.

Zajęcia rozpoczynają się wg planu dnia 04.03.2019 r.

2019-02-28

Listy osób przyjetych na studia II stopnia w roku akad. 2018/2019.

Listy osób przyjętych i nie przyjętych na studia II stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym w roku akadmickim 2018/2019.

listy - pobierz

2019-02-26

Uwaga zmiana godzin przyjęć Pana Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka w dniu 28.02.br (czwartek).

Godziny przyjęć od 13.00 do 15.00.

2019-02-07

Dziekanat (studia niestacjonarne) w dniu 7.02.2019 r. w godzinach 15.00-17.00 będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

 

2019-02-19

W dniu 21.02.2019r. godziny przyjęć Pana Dziekana prof. Łukasza Kaczmarka zostają odwołane.

 

2019-02-07

Dziekanat (studia niestacjonarne) w dniu 7.02.2019 r. w godzinach 15.00-17.00 będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

 

2019-02-04

szkola

Zmiany w opłacaniu składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2018 / 2019.

Ofetra z sportem - pobierz.

Oferta bez sportu - pobierz.

Numery polis ubezpieczenia NNW i OC - pobierz.

2019-01-30

Placówki wykonujące badania dla studentów .

 

Placówki wykonujące badania dla studentów.

więcej

2019-01-30

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka prof.PŁ w dniu 31.01.2019r. zostały odwołane.

2019-01-17

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Grzegorza Gumiennego prof. nadzw. w dniu 19.01.2019 r. (sobota) zostały odwołane.

2019-01-17

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka prof.nadzw. w dniach 21 i 28 stycznia 2019r. zostały odwołane.

2019-01-15

Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych stopnia I roku 1 z elementów prawa o szkolnictwie wyższym

Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych stopnia I roku 1 z elementów prawa o szkolnictwie wyższym, odbędzie się 19.01.2019 r. (sobota) w aud.1M01 w godzinach 18:15-20:00.

Obecność obowiązkowa.

2019-01-15

Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych stopnia II roku 1, z elementów prawa o szkolnictwie wyższym

Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych stopnia II roku 1 z elementów prawa o szkolnictwie wyższym odbędzie się 19.01.2019 r. (sobota) w aud.1M02 w godzinach 19:15-20:00.

Obecność obowiązkowa.

2019-01-15

Zapisy na przedmioty obieralne.

Informacja dla studentów następujących kierunków

• mechanika i budowa maszyn,

• automatyka i robotyka,

• inżynieria produkcji,

• mechatronika

 

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl do 17 stycznia 2019 r.

 

• Studenci semestru III studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr IV

• Studenci semestru V studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VI

2019-01-15

Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych stopnia I roku 1 z elementów prawa o szkolnictwie wyższym

Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych stopnia I roku 1 z elementów prawa o szkolnictwie wyższym, odbędzie się 19.01.2019 r. (sobota) w aud.1M01 w godzinach 18:15-20:00.

Obecność obowiązkowa.

2019-01-15

Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych stopnia II roku 1, z elementów prawa o szkolnictwie wyższym

Szkolenie dla studentów studiów niestacjonarnych stopnia II roku 1 z elementów prawa o szkolnictwie wyższym odbędzie się 19.01.2019 r. (sobota) w aud.1M02 w godzinach 19:15-20:00.

Obecność obowiązkowa.

2019-01-07

Zapisy na przedmioty obieralne!!

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

Studenci semestru V kierunku Energetyka studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VI do 11 stycznia 2019 r.

semestr VI studia stacjonarne – w sumie przedmioty obieralne za 9 ECTS.

2019-01-07

Zapisy na przedmioty obieralne!!

Informacja dla studentów następujących kierunków

• mechanika i budowa maszyn,

• automatyka i robotyka,

• inżynieria produkcji,

• mechatronika

• transport

• inżynieria kosmiczna

• inżynieria materiałowa

Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl do 11 stycznia 2019 r.

• Studenci semestru III studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr IV.

• Studenci semestru V studia stacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VI.

 

Studenci semestru V kierunku mechanika i budowa maszyn studia niestacjonarne I stopnia zapisują się na przedmioty obieralne na semestr VI.

2019-01-07

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż.Łukasza Kaczmarka prof.PŁ w dniu 10.01.2019r. zostały odwołane.

2019-01-02

W dniu 03.01.2019 r. Dziekanat dla studentów studiów niestacjonarnych w godzinach 15-17:00 będzie nieczynny.

Wydział Mechaniczny