WYDZIAŁ MECHANICZNY

ABSOLWENCI

A+ / A-

Dyplomy wraz z suplementami wydawane są w Sekcji Dyplomów. 

ul. Radwańska 29, budynek A13 (pierwsze piętro, pokój 12) - (42) 631 20 91 

 

 

Po odbiór dyplomu absolwent zgłasza się z dowodem osobistym w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego do Sekcji Dyplomów. Dyplom może być również wydany na wniosek absolwenta upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w przez Uczelnię (Dziekanat) lub przez notariusza.

 

 Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

10.02.2021