WYDZIAŁ MECHANICZNY

ABSOLWENCI

A+ / A-
Odbior dyplomu W celu odbioru dyplomu absolwent zgłasza się (w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego) z dowodem osobistym do Sekcji Dyplomów. Dyplom może być również wydany na wniosek absolwenta upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane w przez Uczelnię (Dziekanat) lub przez notariusza. Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Sekcja Dyplomów, ul. Radwańska 29, 90-924 Łódź. tel. 42-631-20-91. wtorki 10:00 - 17:00 pn., śr., czw., pt., 08:00 - 15:00 sobota 9:00 - 13:00